Utskriven 2021-12-02 16:32:52

Första maj i Karlskrona
Afghanistan i fokus

Folket i Bild/Blekinge och Afghanistansolidaritet satte Afghanistan i fokus på första maj i Karlskrona.
    Genom en av Vänsterpartiet lånad mikrofon kunde en appell framföras om att underteckna uppropet "Svenska soldater har inte i Afghanistan att göra". 86 personer hörsammade uppmaningen och 14 av dem köpte dessutom tidningen Afghanistan.nu.
    På socialdemokraternas första maj-möte talade Björn von Sydow. Undertecknad fick en pratstund med förre försvarsministern.
 - Nej, jag skriver inte under. Jag har talat med Thage G. om uppropet och vi har olika syn.
 - Men du håller väl med om att USA har en dold dagordning. En som går ut på att kontrollera energiresurserna i Väst- och Centralasien och att det är denna geopolitiska strategi som ligger bakom bland annat ockupationerna av Afghanistan och Irak och hoten mot Iran? Varför ska Sverige tillhandahålla hjälptrupp åt USA:s ockupationsprojekt?
    Sydow blev svaret skyldig. Han medgav att situationen var kaotisk och att risken var stor att svensk trupp genom själva ockupationskrigets logik tvingades att föra samma sorts krig som USA-trupperna.
 - Men Svenska Afghanistankommittén kräver ju att trupperna ska vara kvar. Denna mening återkom von Sydow till gång på gång.
    Undertecknad kunde inte i detta läge hålla inne med kommentaren:
 - De flesta som arbetade mot Sovjets ockupation på 80-talet motsätter sig idag USA:s ockupation, även om detta inte återspeglas i ledningen för den numera förstatligade Svenska Afghanistankommittén.

Ulf BjerénPublicerad på www.fib.se 2007-05-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.