Utskriven 2021-12-02 11:13:06

FiB/K Göteborg syntes i vimlet

JärntorgetFiB/K Göteborg syntes i vimlet på Järntorget 1 maj 2007. Med tidningar, flygblad och namninsamling för kravet "Svenska soldater har inte i Afghanistan att göra!". Banderollen "Sverige ut ur Afghanistan" var och är naturligtvis mer aktuell än någonsin nu när den svenska regeringen utvidgar den militära insatsen i det fattiga bergslandet, ca 600 mil ifrån Sverige.
    Nyligen avslutades SAMÖ 2007, den största civila krishanteringsövningen hittills i Sverige med drygt 40 medverkande myndigheter och 4.000 deltagare.
   Att svenska myndigheter övar för krislägen är alltid nödvändigt, men att sannolikheten för terrorhandlingar mot Sverige ökat står både den gamla (s)-regeringen och den nuvarande borgerliga regeringen för.
    Clarté och Iraksolidaritet satte också sin prägel på diskussionerna vid Göteborgs traditionsrika samlingsplats för 1:a maj-aktiviteterna.

Kjell MartinssonPublicerad på www.fib.se 2007-05-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.