Utskriven 2021-12-02 11:01:38

Många beredda på motstånd

Nät-GP ställde, med anledning av ansamlingen större arrangemang denna dag, frågan: "Vad ska bli roligast att se på idag?" Av 2447  röstande (kl 18:17), svarade 32 procent: "Inget. Jag vill fly landet." Om det var en följd av ockupation, i detta fall NATO-eskaderns ockupation av Göteborgs Frihamn, så var glädjande nog ungefär 4,5 gånger så många beredda till motstånd.
    "NATO ut ur Göteborg" var parollen för Nätverket NATO ej välkommet-demonstrationen från Gustav Adolfs torg till den något ovanligare mötesplatsen Evert Taubes staty vid Operan, mitt för Frihamnen.
    Där kunde de 40 skeppens respektive brygga, trots blåsten, lätt uppfatta talkörerna "Nej till NATO" och "NATO GO HOME". Hade något av dem burit norsk flagg kunde de tagit del av Berit Aas färgstarka redogörelse för det blomsterspråk som bestods norrmännen inför NATO-anslutningen. Hon fann det också märkligt att denna försvarsallians för Nordatlanten inte följt Warszawa-paktens nedrustningsexempel. Och att dess marina enheter gjort Göteborgs innerhamn till operativt område.
    "Charlie, Bill och Tom" bar civilt iland. Klokt.

Ingvar Erlandsson (text och bild)

Mer om NATO ut ur Sverige »Publicerad på www.fib.se 2007-05-14

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.