Utskriven 2021-12-02 09:50:13

Sex fibbare i Gnesta

Nog var det hett. Nog var det fuktigt en kletig värme som sög musten ur oss, men ståndaktigt sålde vi böcker och tidningar (25 st) och kammade in ca 2000 kr i Vacker-By-hage söndagen den 13 augusti 2007. Claes stod mest vid böckerna och tidningarna och gjorde ett rekorderligt jobb. Lars-Ivar flanerade omkring och sålde FIB (5 st) Hans stod vid Afghanistanbordet och sålde märken "Ta hem soldaterna-märken". Han knorrade över att inte sälja så många. Jan Erik stod vid FIBs bokbord och sålde böcker och tidningar.
    Undertecknad gick omkring med hunden som tog strid med en kamphund som mest la sig på rygg och ville bli kliad. Jag fyllde en A4 med namn om krav till alliansen att låta de afghanska politiska flyktingarna stanna i Sverige.
    Sigyn, Lasse och Jörgen från IrakSolidaritet gjorde också sitt jobb i hettan. Sigyns tal om läget i Irak var bra och tydligt. I juli 2003 genomfördes 19 attacker/dag. I oktober 2006 176/dag. I april i år 4500/månad och i juni 5335 attacker. Majoriteten av dem riktas mot USA-alliansen och deras kollaboratörer i Irak. 
    Lars Ohly höll det sedvanliga talet utan att komma med några överraskningar. Vid fyratiden packade vi ihop och drog iväg med pendeltåget hem.

Dan KotkaPublicerad på www.fib.se 2007-08-13

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.