Utskriven 2021-12-02 10:25:11

Mässfall

I år var det mässfall för FIB/Kulturfront. Vi hade blott några tidningar i en tidningsmonter tillsammans med 200 andra kulturtidningar. Sveriges kulkturtidningsförening var arrangör. Lars-Ivar Juntti, Gunnar Olofsson och undertecknad är FIBs vapendragare i år - jag skriver är för i skrivande stund håller ännu mässan på - Lars-Ivar och Gunnar är fortfarande i aktiv tjänst därnere i Göteborg.
    Envisa som fibbare är sålde vi tidningar utanför mässan, det hade lovats digert regn. Dock blockerade Solguden eller uppehållsguden påpassligt allt regnande. Första dagen började med att en mycket hängiven mässergeant avhyste oss från den öppna ytan framför huvudingången där vi stod tillsammans med de alltid väderberoende Faktumfolket (uteliggare och andra-handsboende). Faktummannen fick ha kvar sin affär och vi förvisades utanför blomkrukorna nära cykelbanan av den sura uppenbarelsen. Li-Jus dagsform innfann sig inte förrän han hade fått intaga sin eftertraktade lunch. Det missmodiga draget försvann tvärt och vi kunde i harmoni sälja av vår digra tidningsbunt som för övrigt fick vila i Faktums förnämliga tidningslåda. Tanter och gubbar köpte FiB då och då och vi fick en pratstund då och då med publiken som köade till den allt mera packade mässhallen som med tiden blev mer motbjudande att anträda på grund av trängslen. Ve och förbannelse, kom inte mässserganten rusande med några ihopskrynlade fibaffischer som nån okänd hade satt upp för oss och pressade ner desamma i handen på mig, väsande att vi var riktigt olydiga och oaktsamma och så vidare.
    Vår annonserade första föredragshållare anmäldes sjuk Mannen ifråga log efter tillfriskande senare på dagen sitt bredaste léende. Henning Mankell heter han.
    Dagen slutade i lugn och under natten föll regnet utanför fönstret i centrala Göteborg. 25 tidningar hade sålts á 20:-. Inte mycket att hurra för efter hårt arbete ömma fötter och mycket satsad energi.
    På den andra dagen ska det ske då får vi tillökning av en göteborgare vid namn Martinsson, en pålitlig herre som håller vad han lovar. Nu har köerna blivit enorma. Som en orm slingrar de långt bort mot Korsvägen. Bara de många bilarna kan tävla med antalet. Anslutit har också LS-are som med små brev beskriver hur en av deras fackliga kamrater blivit behandlad av ett Bonnierföretag. Sossar med röda lappar beskriver hur illa juntan i Burma uppför sig mot sina medborgare. Med tanke på att det i Irak utspelar sig minst ett Burma om dagen frågar jag varför Iraks lidande befolkning inte väcker deras upprördhet. Sossen förstår mitt resonemang, letar efter något verttigt svar och köper ett nummer FIB/K.
    Vi går efter köormen hela lördagen. Försäljningen går riktigt bra, kroppen känns tyngre och tyngre, den ömmande hälsenan undrar hur länge jag ska plåga den. Eftermiddagen lättas upp av FiB-juristen Erik Göthe, som håller ett fint och underhållande föredrag om vår rättssäkerhet eller osäkerhet, där ett beslut om ändring av tryckfriheten tillsammans med EU-dirketiv måste motarbetas av hela det svenska folkets samlade tankesmedja.
    Vi har nu sålt ca 50-60 FiB inklusive det tiotal som sålts i montern. Säga vad man vill, men slitet är värd besväret och guld för självkänslan, som stiger med varje nummer man säljer. En förhoppning vore att flera upptäckte det och masade sig ut i solen, för den värmde oss också dag två. Jag tror den prenumerar på oss.
    En go gubbe från Göteborg - Ingvar - fotograferar Erik G och bör komplettera denna lilla text. Nästa års bokmässa är redan preleminärt bokad. Då blir det egen monter.

Dan KotkaPublicerad på www.fib.se 2007-09-30

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.