Utskriven 2021-12-02 17:47:17

Vietnam var nära, även i Uppsala

Foto: K LindelöfDen 3 oktober berättade Åke Kilander om Vietnamrörelsen i Sverige utifrån sin bok Vietnam var nära (Leopard förlag). 25 personer had hittat till Linnésalen i Missionskyrkan.
    Tillbakablicken på de förhållanden som rådde i mitten av 60-talet i Sverige och i världen var nyttig och är en stor del av förklaringen till att Vietnamrörelsen blev så omfattande och framgångsrik. 
    Publiken bestod av en majoritet gamla FNL-are från Uppsala. Mycket vatten har runnit under broarna sedan den tiden, men USA-imperialismen har utvecklats till ett ännu större hot än vad den var då. Då kunde många enas i motståndskampen och solidariteten för imperialismens offer, men idag skiljer sig synen bland de församlade på det riktiga i både mål och medel som Vietnamrörelsen utvecklade. En åhörare vittnade till och med om sin egen totala vilsevandring i maoismen. Han blev bemött av andra som framställde sin ungdoms engagemang som en äkta folkrörelse där de flesta var ganska jordnära människor med goda syften och ganska präktiga vanor. 
    Uppsalaborna Tord och Åsa Lundgren var bland de aktiva hela tiden. De och några kamrater brände en ameriaknsk flagga 1 maj 1966, vilket väckte enorm uppmärksamhet. De hamade på första sidan i New York Times dagen efter. På sidan 83 i Kilanders bok kan vi läsa vad Folke Isaksson sa då: "Ett uttryck för vreden var flaggbränningen utanför amerikanska ambassaden första maj. Antändningstemperaturen hos svenskar är hög, och denna spontana handling (vars lämplighet man kan diskutera) ger oss ett konkret besked om hur brännande denna fråga är. Egentligen är ju Vietnam inte bara den viktigaste frågan idag utan också den avgörande frågan. I Vietnamn bestämd världens framtid." Vad skulle hända om något liknande hände idag? Och vad skulle våra intellektuella säga?

Mötet arrangerades av ABF, Leopard och FiB/Kulturfront-Uppsala 

Knut LindelöfPublicerad på www.fib.se 2007-10-04

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.