Utskriven 2021-12-02 10:43:36
Lyckad mötesserie i Angered

Henrik Skrak (th)Under ett antal möten i höst har Kulturhuset Blå Stället i Angered i norra Göteborg öppnat sina portar för olika seminarier. Det har handlat om Somalia och Somaliland. Iranfrågan diskuterades ingående vid ett annat tillfälle. Lördagen den 27 oktober var det dags för träffarnas mentor Håkan Danielsson att presentera Henrik Skrak från Malmö och Mike Powers från Stockholm. Skrak gjorde en grundlig historisk genomgång och dessutom reklam för Clarté, där han själv i nr 3 2005 i skriftlig form beskriver utvecklingen. Artikeln heter Bitter skörd i Irak.
    Mike Powers är vietnamdessertören som kanske mer än någon känt imperialismens piska vina. Han levererade en tydlig genomgång under rubriken från “Tet till Falludja”. Intressant var också hans presentation av det geopolitiska begreppet.
    I de olika inläggen som kom i går diskuterades också bristen på engagemang från medborgarna i brännpunktens Irak. Skrak trodde på att folket inte ser stödet till Irak som en egen intressekamp utan mer som en behjärtansvärd, moralisk fråga. Och då finns det som bekant många intressenter i världen att stödja…
    Mötena har varje gång samlat mellan 50-70 intresserade och har genomförts på ett lugnt och värdigt sätt. Aktuella filmer har visats och allt har varit gratis. Förutom bokbordens erbjudanden förståss.

Nästa möte blir lördagen den 24 november under rubriken "Kurdistan - drömmen om Kurdistan - för vem, med vem mot vem?" Kl 10-17.

Kjell Martinsson


Publicerad på www.fib.se 2007-10-28

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.