Utskriven 2021-12-02 11:29:13
Jan Hjärpe i Farsta – ”Faran med det s.k. Kriget mot terrorismen”

Foto: Hans SöderlingOrdet arrogans ligger nära till för att känneteckna den amerikanska politiken. Politiken är dessutom kontraproduktiv med tanke på att den bekräftar och stärker extremisternas världsbild. Det finns inget som tyder på att terrordåden kommer att upphöra genom ”kriget mot terrorismen”. Snarare tvärtom.
    Prognosen är Jan Hjärpes, professor emeritus i islamologi, som i sin nya bok ´Profetens mantel´ tillåtit sig att vara mer öppen och personlig i sina kommentarer.
    Den 24 oktober bjöd Folket i Bild, Irak-Solidaritet, Afghanistan-Solidaritet och Leopards förlag tillsammans med ABF in till författarafton på Farsta bibliotek. Nästan 60 personer kom för att höra Jan Hjärpe presentera sin nya bok och tala om konsekvenserna av det s.k. ”kriget mot terrorismen”.
    De åtgärder som USA och dess allierade vidtagit i ”kriget mot terrorismen” har haft negativ effekt, menade Jan Hjärpe. Metoderna har inbegripit stöd till odemokratiska regimer och genomförts under stark rättosäkerhet, åtföljt av ett gigantiskt antal fängslande, förödmjukelser av människor, krigsaktioner, bombningar, lidande och död för tiotusentals eller hundratusentals människor.
    Trovärdigheten i USA:s och Europas tal om demokrati, fred, frihet och rättssamhälle sätt nu i fråga i mycket stora folkliga opinioner, enligt Jan Hjärpe. Islamofobin i USA och Europa verkar även den för att stärka den islamska extremismen.
    En påtagligt nöjd publik applåderade efter en tankeväckande och lärorik afton och köpte upp alla Jan Hjärpes böcker på bokbordet.
- Vad trevlig och beläst han var, konstaterade en mycket nöjd dam.

Jörgen Larsson


Publicerad på www.fib.se 2007-11-06

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.