Utskriven 2021-12-02 09:48:17

FiB/K på Socialistiskt forum

FiB/K Stockholm deltog på Socialistiskt forum på ABF i Stockholm lördag den 24:e november. Vi tillsammans med Folkrörelsen Nej till EU arrangerade debattmötet: "EU freds-eller krigsprogekt" och i samarbete med Clarté, Socialdemokratiska Studenförbundet seminariet: "Visstidsanställningar och managment- by-stress. Välkommen till det nya arbetslivet!". På debattmötet framfördes vår ståndpunkt om neutraliteten, alliansfriheten och självbestämmande av Eva Myrdal. Fler anföranden och resonemang framfördes av Ingela Mårtensson, Martin Schibbye och Max Andersson (riksdagsledamot mp). Birgitta Dahl, fd riksdagstalman modererade mötet utmärkt och visade sin erfarenhet i mötetsteknik och mötesdemokrati. 
    På seminariet om visstidsanställningar upplystes publiken om arbetsrättens förfall. Författaren Mikael Nyberg, Frances Tuuloskorpi (facklig aktivist och Alexandra från s-studentförbundet) medverkade även på seminariet.
    Vi hade bokbord och tidningsförsäljning och delade ut FiB:s reklambroschyr och sålde tidningen.

Totalt sålde vi för 2.461 kr.

Hashim Al-Malki
FiB/K StockholmsavdelningenPublicerad på www.fib.se 2007-11-29

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.