Utskriven 2021-12-02 17:20:44

Årsmöte med mera i Uppsala
Kallelse till årsmötet har nu utskickats med vanlig post till alla medlemmar. Samtidigt har vi kallat till vårens övriga avdelningsmöten och Tisdagsklubbar.

19/2 Årsmöte klockan 19 i Missionskyrkan
18/3 Tisdagsklubb klockan 19 i Missionskyrkans café
15/4 Tisdagsklubb/avdelningsmöte klockan 19 i Missionskyrkans café. Förberedelse för årsstämma. 
20/5 Tisdagsklubb klockan 19 i Missionskyrkans café
10/6 Tisdagsklubb/avdelningsmöte, eventuell utflykt Publicerad på www.fib.se 2008-02-07

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.