Utskriven 2021-12-02 10:42:54
Vietnam var nära i Göteborg
 
Foto: K MartinssonÅke Kilander föreläste på Marx-Engelshuset i Göteborg på onsdagskvällen den 20 febr. Ca 80 intresserade hade slutit upp på FiB/K, KP och RKU:s möte. Efter inledande bildspel var det dags för Åkes anförande, som senare varvades med frågor. Även den kontroversiella frågan om bildandet av Sfif (Solidaritetsfronten för Indokinas folk) kom upp, och föranledde ingen - vilket knappast var väntat - total enighet i frågeställningen. 
    DFFG var en enhetsfront som samlades bakom kravet USA ut ur Vietnam, Stöd Vietmans folk på dess egna villkor, Bekämpa USA-imperialismen.
   
Mötet enades om att kampen fortsätter - närmaste stora manifestation blir i Göteborg den 15 mars bakom kravet USA ut ur Irak. Samling vid Götaplatsen. Paroller och tid - se annan plats på denna hemsida!
    Med kvällens möte avslutades Åke Kilanders mötesserie i Göteborg, vilken alltså samlade totalt ca 140 personer.
 
Kjell Martinsson


Publicerad på www.fib.se 2008-02-21

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.