Utskriven 2021-12-02 10:07:18

Årsmöte i Göteborg

FiB/K Göteborg har haft årsmöte och behandlat verksamhetsberättelse, kassarapport, revisionsberättelse och diskuterat kommande uppgifter. Årsmötet konstaterade bl.a. att stämman i år hålls i Stockholm den 19 april.

Följande medlemmar kommer att vara styrelse:
Kjell Martinsson , ordf. Sture Nilsson , Kent Petrusson , Mats Fernström . Bengt Edorsson - som inte deltog på mötet - skall tillfrågas om styrelsearbete.

Foto: Gunnar Olofsson
Sture Nilsson, Kent Petrusson, Ingvar Erlandsson, Staffan Lundberg, Tomas Marcusson, Kjell Martinsson och Mats Fernström deltog på årsmötet i Blå Ställets TV-studio.
Färgen på tröjorna har ingenting med färgen blå att göra. Enligt samstämmiga uppgifter är tröjorna violetta, lila eller kanske indigo ...

Kjell MartinssonPublicerad på www.fib.se 2008-02-23

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.