Utskriven 2021-12-02 11:28:42

Årsmöte i Uppsala

Insänt till UNT

Uppsalaavdelningen av föreningen Folket i Bild/Kulturfront, FiB/K, som ger ut tidningen med samma namn, har haft årsmöte i Missionskyrkan tisdag 19 februari. Kristoffer Larsson utsågs till ordförande efter Knut Lindelöf , som kvarstår i styrelsen. Till kassör återvaldes Hans Jivander , och som styrelsemedlem återvaldes Peo Österholm . Antalet medlemmar i avdelningen är 32 personer.
    Sju tisdagar under året har medlemmar och andra intresserade träffats för att diskutera tidningen och olika politiska frågor. Ett möte i Tisdagsklubben, som diskuterade miljöhot, klimatfrågan och energipolitik, samlade 12 deltagare. Margareta Zetterström berättade om sin bok Arma, älskade Italien vid ett av Tisdagsklubbens möten under hösten.
    Föreningen arrangerade ett offentligt möte i oktober på Missionskyrkan med Åke Kilander om hans bok Vietnam var nära .
    FiB/K deltog 19 januari 2008 i en demonstration mot blockaden av Gaza. Avdelningen har deltagit i Uppsala fredskoalitions verksamhet. Tisdagsklubben har varit föreningens vitalaste verksamhet och är öppen även för andra än medlemmar.

Noterat av
Hans Jivander

UppsalaPublicerad på www.fib.se 2008-02-24

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.