Utskriven 2021-12-02 16:31:29

Irak, Palestina och Afghanistan är samma ockupation?

Av KNUT LINDELÖF (text och bild)

Stora salen på ABF[2007-03-19] Så är det, konstaterades på ett heldagsseminarium i ABF:s stora sal söndag 18 mars i Stockholm. Trots stora skillnader mellan dessa länder och i dessa tre pågående ockupationer var de inbjudna talarna överens om att det är mycket som förenar dem. De sker i denna vår samtid, de drivs direkt eller indirekt av USA och under allt flyter hungern på billig olja.
    Deltagarna var sinsemellan mycket olika; en filosofisk musiker med judiskt ursprung, en muslimsk imam, en palestinsk journalist, en irakisk intellektuell, en irakisk flykting samt några kända svenska vänsterprofiler. Blandningen var fruktbar och gav olika perspektiv och betoningar på frågeställningen.
    De två inbjudna irakierna Shejk Jawad al-Khalisi och Dr. Mohammad Bashar al-Faidi  nekades i sista stund inresetillstånd i Sverige. Byråkratiskt krångel från svenska Invandrarverket stoppade deras inresa. Man har infört en ny regel att irakier som flytt till Amman (vilket nu var fallet) måste ha en stämpel av irakiska myndigheter, som bara kan erhållas i Bagdad. Detta var förstås omöjligt, så alla dessa irakier i Amman sitter nu fast där.
    Det gjorde seminariet speciellt. De fick delta via it-telefoni. Vi hörde deras tal och olika inpass i det följande samtalet genom ett nästan brusfritt högtalarsystem, och de hölls hela tiden underrättade om vad som sas av de övriga seminarietalarna genom en arabisk tolk.
    Shejk Jawad al-Khalisi är imam vid Al-Kathim-moskèn i Bagdad och som sådan en framstående muslimsk lärd. Han är också en viktig politisk ledare i egenskap av generalsekreterare för Iraqi National Foundation Congress , en allians av sekulära och religiösa organisationer som omfattar alla religiösa och etniska grupper i Irak. Han är rektor för universitetet Al-Khalisiyah i Bagdad, som alltså är uppkallat efter honom. Hans släkt är sedan länge motståndare till alla utländska ockupanter. Hans farfar utvisades av britterna till Indien på 1910 för sitt motstånd. Läs hans hälsning till seminariet.
    Han redogjorde för sin syn på situationen och uttryckte sin tacksamhet över det stöd som kommer från oss i Europa.
    Dr. Mohammad Bashar al-Faidi är talesman för The Association of Muslim Scholars vars ordförande är Sheikh Harith Sulayman al-Dhari. Förbundet fördömer den nya regimen och konstitutionen som illegitim. Iraks nya regim har utfärdat en arresteringsorder för Sheikh Harith Sulayman al-Dhari.
    Dr. Bashar al-Faidi beskrev situationen i landet som kaotisk och exempellöst blodig. Han svarade utförligt på publikens frågor och hängde med på linjen ända till slutet klockan 17, trots att han var nyopererad. Läs hela talet.  
    Ramzy Baroud är chefredaktör för Palestine Chronicle och är känd för att publicera tungt vägande artiklar i palestinafrågan. Ramzy BaroudHan är en inflytelserik skribent och föreläsare på universitet över hela världen, samt chef för forskningsavdelningen på aljazzeera.net.english. Han är född i Gaza och bor i USA.
    Han höll ett engagerat tal där han bland annat poängterade att man inte kan särskilja just folkmordet på judar under andra världskriget som "förintelsen", och förbjuda förnekande av just det. Det måste faktiskt vara ett brott att förneka alla olika folks lidanden som orsakats av förtryck. Vad betyder "never again?" frågade han. Gäller det palestinier, irakier och afghaner?
Gilad Atzmon    Gilad Atzmon är en framstående internationell jazzmusiker med ett eget band, ”Orient House Ensemble”. Hans album Exile vann ”BBC Best Jazz Album” för 2003. Han är också skolad filosof samt skönlitterär författare med ”kritik av sionism och judisk identitet” som genomgående tema. ”För mig är rasism kategoriskt fel och det är denna insikt som gjort mig till en hängiven motståndare till Israel och sionism.” Han är född i Israel och bor i London.
    Han lade pannan i djupa veck, strök sina händer över ansiktet, tog av glasögonen och tog till orda med ett annat anslag än de övriga. "Jag är inte politisk, jag är artist och konstnär först och främst", inledde han med. "Men det som nu sker berör var och en av oss. Det sker i ditt och mitt namn. Ingen kan undandra sig ansvar. Att inte tala ut om det är att delta i förnekelsen av nya förintelser."
    Han tog spjärn i sig själv, sin egen identitet och sitt eget ansvar och ställde etiskt moraliska frågor. Eftertänksamt och försiktigt - han visste att han nu var ute i minfältet - talade han om begrepp som judar, judiskhet, judendom, judenhet, sionism, Israel ... Vad är vad, hur ska man orientera sig? Vad får man säga? På frågan om förbud mot förnekelse av förintelsen svarade han: "Vad som nu sker är nya förintelser i Förintelsens namn." Här kan du läsa hela talet på svesnka.
    Gilad Atzmon är uppenbarligen omstridd. Före seminariet anklagades arrangörerna för antisemitism, för att man inbjudit Atzmon. Till FiBs hemsida inkom ett brev från Danmark, som undrar över samma sak. Många hukar uppenbarligen för att närma sig denna diskussion.
Jan Myrdal    Jan Myrdal valde att blicka bakåt och koncentrerade sig på grundläggande tankemöster i det amerikanska samhället. Hela den nordamerikanska kontinenten erövrades med hjälp av förintelser stat efter stat. Begreppet "manifest destiny" finns där och uttolkas olika i olika tider. Men det leder till att man från USA kan vänta sig "precis vad som helst".
Stefan Lindgren    Stefan Lindgren avslutade talarrundan med en knivskarp genomgång av situationen i Afghanistan. Bland mycket annat påminde han om att britterna (Tony Blair) 2002 införde en regel som innebär att ISAF:s soldater inte kan gripas eller ställas inför domstol för krigsförbrytelser. Det gäller nu alltså våra svenska soldater, som står under general Dan McNeill´s befäl. 
    Denne general var tidigare befälhavare över USA-styrkan (OEF) där han lyckades undkomma en dom för krigsförbrytelser och förflyttades sedan till ISAF. ISAF har nu getts friheten att skjuta först och fråga sedan. Det kallas "preemtive actions against perceived threats" (förebyggande åtgärder mot upplevda hot). Man kan alltså brassa på med skarpt om man upplever en situation hotfull. 
    Namninsamlingen för hemtagande av de svenska soldaterna pågår för fullt, först och främst fram till riksdagsbelutet om utökning av den svenska truppen. Men den ska också ut till allmänheten.
    Detta innehållsrika seminarium har hittills helt ignorerats av våra stora medier. TV eller stora tidningar gjorde inga nyhetsinslag. En ung journalist från SR råkade jag notera i en paus, men något resultat har jag inte sett. Arrangörerna var Folket i Bild, ABF och Broderskapsrörelsen. Moderator var Ulf Carmesund från Broderskap, som ledde det hela på ett lyhört och högst professionellt vis. Det finns ännu några folkbildningsorganisationer som försöker föra ut frågor som det stora drevet kopplat bort. De äro alla inbäddade i sina illusioner och i sina egna intressen.

Om uppståndelsen seminariet skapade kan du
läsa här »

Skriftlig dokumentation från seminariet kan laddas ner här » Publicerad på www.fib.se 2008-04-13

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.