Utskriven 2021-12-02 11:12:00

Ljusvaka i Uppsala till försvar av Iraks nationalbibliotek och muséum

Bild: K Lindelöf

I Uppsala pågick en ljusvaka mellan klockan 11 och 15 lördag den 12 april utanför stadsbiblioteket. Många frivilliga kom och hjälpte till med flygbladsutdelning och namninsamling. 242 namnunderskrifter samlades in för att regeringen ska protestera mot barbariet.

Knut LindelöfPublicerad på www.fib.se 2008-04-15

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.