Utskriven 2021-12-02 10:20:55

Stämma 2008

Styrelsen 2008
Från vänster: Kjell Martinsson (Göteborg), Lasse Diding (Varberg), Jan Danielsson (Umeå), Kenneth Lundgren (ordf [Ö-vik]), Lars-Ivar Juntti, (Stockholm), Solveig Giambanco, (Stockholm), Gunnar Johansson (Stockholm), Lisa Forsberg (Stockholm) och Sigge Andersson m dotter (Borås). På bilden saknas Alexandra Ellis (Umeå) och Robert Nyberg (Farsta).

På stämman i Stockholm 19 april valdes ovanstående styrelse. Ett stort antal fibbare slöt upp på stämman, såväl vanliga medlemmar som valda delegater från landets avdelningar. Ett handlingsprogram för tidningen och föreningens arbete antogs såväl som verksamhetsberättelse, budget och allt annat som hör ihop med årsmöten.   
    Aron Etzler , tidningens Flammans redaktör och författare till boken Trondheimsmodellen , inledde med en optimistisk rapport om lyckade exempel på hur den nyliberala vågen kan bromsas. I Holland och Norge pågår intressanta processer och de sprider sig nu runt i vårt land. 
    Folket i Bild/Kulturfront har ett relativt framgångsrikt verksamhetsår bakom sig. Ekonomin är stark om än knapp, antalet preumeranter har ökat och lyckade satsningar har gjorts bl a på den nya websajten satirarkivet.se.  
    Författaren och initiativtagaren till FiB/K Jan Myrdal valdes till hedersordförande. Han tackade för förtroendet och uppmanade den nya styrelsen att ta itu med den allmänna bilden av FiB/K:s tillkomst. Många av pioniärerna kan vittna om hur det verkligen gick till och vad som verkligen tänktes då. Detta är viktigt som komplement till mer allmänna historieskrivningar som görs då och då.   
   
Ett uttalande antogs med anledning av 60-årsminnet av fördrivningen av 700.000 palestinier från sina hem i Palestina 1948.

Knut Lindelöf
webredaktörPublicerad på www.fib.se 2008-04-19

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.