Utskriven 2021-12-02 10:23:44

Foto: Kjell Martinsson
Håkan Danielsson och Yusra Moshtat höll i mötet på Världskulturmuseet i Göteborg

Världskulturmuséet öppnade dörrarna

I Göteborg ligger det utmärkta världskulturmuseet. Söndagen den 26 oktober kallade muséets vänförening till informationsmöte om Iraks folk. Den irakiska emigranten Yusra Moshtat presenterade sin bild av Irak och gjorde en del privata reflexioner. Ett fyrtiotal intresserade hade slutit upp och fick många hårda fakta från detta outhärdligt plågade land.
    En powerpoint-presentation med musik och bilder på många numera utplånade byggnader underströk varför ockupanten USA angrep Irak 2003.
    Och varför har USA förstört vårt land om de ville hjälpa oss? frågade föredragshållaren retoriskt. I Irak är det sedan början av första Irak-kriget brist på rent vatten, olja (sic!) elektricitet, mediciner m.m. Arbetslösheten är rekordhög! Allt i ett land som hade en mycket hög levnadsstandard under 1970-och 80-talen.
    Idag finns beräkningar som pekar mot att 750 000 barn dött sedan 1990 som en följd av FN:s sanktioner och ockupationen 2003.
    Yusra som bor i Göteborg sedan 1993, arbetar i Göteborgs kommuns miljöförvaltning. Hon beskrev på ett mycket bra sätt hur svårt det är att byta land och kultur. En resa 2007 till Irak hade bl.a. som mål att besöka hennes föräldrars grav i Bagdad. Resan fick hon göra via Jordanien och var naturligtvis inte utan risker.

Foto: Kjell Martinsson
Ett fyrtiotal intresserade vänner till Iraks folk hade slutit upp söndagen den 26 oktober.

   Arrangören Håkan Danielsson skall också ha en eloge för arbetet med att ordna mötet. Och kanske tittar någon av de närvarande in på Iraksolidaritets hemsida eller går med i föreningen.

Kjell Martinsson
text och foto

 

Ett fyrtiotal intresserade vänner till Iraks folk hade slutit upp söndagen den 26 oktober.Publicerad på www.fib.se 2008-10-27

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.