Utskriven 2021-12-02 10:56:46

Foto: K Lindelöf
Issam Al-Chalabi och Hedwig Ekerwald i bakgrunden 

Seminarium om Iraks olja på Uppsala Universitet

Ett mycket välbesökt seminarium "Past and Future Oil Production i Iraq" hölls i Siegbahnsalen på Ångströmslaboratoriet i Uppsala onsdagen den 12 november. Seminariet hade tillkommit på initiativ av IrakSolidaritet i Stockholm, som kontaktat FiB-avdelningen i Uppsala, som tack vare fibbaren och sociologiprofessorn  Hedwig Ekerwald fick professor Kjell "peakoil" Aleklett intresserad att arrangera och hålla i trådarna för seminariet. Själva anledningen var att den före detta chefen för Iraks Nationella Oljebolag och Oljeministern 1987-1990 Issam Al-Chalabi var på besök i Sverige.
    Aleklett inledde med att med tydliga bilder påvisa Iraks enorma oljetillgångar och världens framtida oljeförsörjnings stora beroende av irakisk olja. En fortsatt ökning av oljeutvinning i världen måste först och främst bygga på en ökning av utvinningen i Irak.
    Al-Chalabi gav sedan sin bild av läget. Själv hade han lämnat landet efter, vad han beskrev som förödande misstag, kriget med Iran och invasionen av Kuwait. Sedan dess har han befunnit sig i Jordanien.
    Oljan är Iraks öde. 1927 upptäcktes oljan. 1934 började den exporteras via Medelhavet. Då var det Frankrike och England, som ritat gränserna i området, som stred om kontrollen.
    1958 föll kungahuset och republik infördes i Irak. 1961 nationaliserades oljebolagen varpå en strid utbröt, om vem som ägde oljan, med franska och engelska intressen. Som Al-Chalabi uttryckte saken: De ville inte köpa oljan, de ville äga den. 
    Undet kriget med Iran på 80-talet förstördes oljeinstallationerna, men återuppbyggdes efter vapenvilan 1988. Men under 90-talets Kuwaitkrig och påföljande USA-embargo stagnerade utvecklingen helt. Detta kulminerade i USA-invasionen 2003 och nu finns 150.000 US-soldater och lika många anställda fullt beväpnade säkerhetsbolagsanställda, med full juridisk immunitet. De kan inte dömas för övergrepp någonstans. Allt det här handlar om oljan, oljan och inget annat än oljan, slog Al-Chalabi fast.
    Formellt gäller Iraks oljelagar fortfarande. De oljekontrakt som tecknats av kurderna med olika oljebolag är olagliga. Lagen säger att alla oljekontrakt ska godkännas av parlamentet, men så har inte skett.
    Det finns 80-100 möjliga oljefält i Irak. 17-18 stycken är igång för närvarande. De stora problemen är enligt Al-Chalabi de politiska förhållandena runt Arabiska viken, inte bristen på olja. Det finns gott om olja för lång tid framåt, även om den kommer att bli dyrare, hävdar han. Han gör en annan bedömning än Aleklett på denna punkt. Oljan borde ägas och kontrolleras av länderna tillsammans runt viken genom avtal, inte av USA, EU eller andra intressen.

Foto: K Lindelöf
Issam Al-Chalabi och Kjell Aleklett på första bänken

    På frågan om motståndets karaktär svarar han att det sekteristiska våldet inte fanns från början efter invasionen, utan startade senare. Dessutom har det nu av någon anledning avtagit kraftigt. Han är försiktig med slutsatsen av detta. Men han verkar mena att det pekar mot att ockupanterna är de ansvariga för det här.
    Aleklett frågar till slut om han hade något recept för att få slut på kriget. Han letade då i byxfickorna och i kavajens innerfickor, men fann inget - slog ut med händerna i en uppgiven gest.

Knut Lindelöf  Publicerad på www.fib.se 2008-11-16

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.