Utskriven 2021-12-02 11:36:55


Fredsseminariet i Folkets Hus Brännösal samlade ett sextiotal fredsvänner. Foto: Kjell Martinsson

Fredsseminarium i Göteborg

Fredskoalitionen - där FiB/K Göteborg ingår - och Svenska kvinnors vänsterförbund ordnade ett seminarium 15 november i Folkets Hus, Järntorget, Göteborg.
    Uppemot sextio personer deltog. Författaren och journalisten Mikael Nyberg inledde och analyserade hur den svenska försvarsmakten snabbt förändrats i en symbios mellan statsledning, media och NGO (non-govermental organazations). Svenska freds- och skiljedomsföreningen s utveckling togs som exempel på det här.
    Allt färre soldater utbildas, konstaterade han. Detta sker samtidigt som de internationella insatserna tenderar att öka. Nyberg rekommenderade läsning av en av hjärnorna bakom strategin: Robert Cooper .
    Läraren Per Hernmar från folkrörelsen Nej till EU höll en appell mot Lissabonfördraget och krävde en bordläggning av riksdagen så att svenska folket får möjlighet till diskussion innan fördraget ev. blir verklighet.
    Historikern Lennart Palm visade i sitt inlägg hur alltmer skattepengar går till militärt ”bistånd” och mindre till civilt bistånd i Afghanistan *. Han gav ett skrämmande perspektiv på Iranfrågan och pekade på att USA:s inringning av Iran kan leda till att de svenska trupperna dras in i ett nytt storskaligt krig i området.
    Fredsforskaren Alexander Harang - tillika ordförande i Norska Fredsrådet - påpekade att givarländer styr biståndet i ökande grad till områden där man har ett strategiskt intresse.
    Chefen för Svenska Afghanistankommittén (SAK) Jenny Anderberg erkände att hon i sammanhanget kom från ”en helt annan värld”. Dock menade hon att bland SAK bidragit till återuppbyggnad och minskad barnadödlighet i Afghanistan. På den negativa sidan framhöll hon att idag ökar både osäkerheten och den politiska förvirringen i landet. Tyvärr har inte SAK :s nuvarande ledning förstått innebörden av det krav som SAK ställde i början av 1980-talet: Sovjet ut ur Afghanistan. Ännu har inte SAK förmåtts formulera kravet: USA ut ur Afghanistan. Först då kan verklig utveckling uppnås!
    Biståndsarbetaren Minja Peuschel från Rädda Barnen diskuterade avslutningsvis fysiskt våld, psykosomatisk stress, sexuellt våld och exploatering, separation och frågan om barnsoldater, bl. a. med erfarenheter från Darfur.

Vi är nöjda med seminariet och de diskussioner som uppkom, sammanfattade Ingrid Ternert från Fredskoalitionen mötet.

Kjell Martinsson

* Anm: Det civila bidraget från Sverige per år uppgår idag till 380 milj. kr och det militära till 780 milj.kr.Publicerad på www.fib.se 2008-11-23

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.