Utskriven 2021-12-02 11:10:17

Sköld-Peter Matthis om i Irak i Farsta

Det har varit i ockupationsmaktens intressen att så splittring mellan grupperna för att därigenom vinna fördelar i kriget mot det irakiska folket, och om dess olja och gasfyndigheter. Motsättningar har funnits mellan olika religiösa grupper i Irak före kriget och långt tillbaka, ända till 1400-talet. Dock har motsättningarna inte varit större än att grannar med olika religiösa uppfattningar har levt sida vid sida. Det berättade Sköld-Peter Matthis från IrakSolidaritet, i ett föredrag om läget i Irak lördagen den 6 december 2008 i Farstas bibliotek. Där fanns också en utställning med teckningar, kartor, och andra bilder.
    Det engelska oljebolaget BP har sedan början av 1900-talet utvunnit olja i Irak och markerat nya fyndigheter på kartor som man tog med sig efter att oljan nationaliserades på 1960-talet. Före engelsmännen var det fransmännen som snodde den irakiska oljan. Den Panarabiska tanken mellan Egypten-Irak-Syrien var stark på 1950-talet. Idag är det bara Syrien som har kvar den filosofin. Iraks flagga representerar fortfarande idén i sin tredelade färgsättning.
    Oljelagen från 1967 innebär en hämsko för ockupationsmakten att sno oljan och den olagliga irakiska regeringen framhåller den, vilket hindrar USA att göra som man vill med Iraks olja. FN som var emot kriget har i efterhand godkänt ockupationen, men mandatet går ut om två veckor.
    Sköld-Peter Matthis har en styrka i att han resonerar sig fram och låta publiken vara med i sina tankar utan att predika i detta så viktiga ämne. Han drar vissa paralleller till Vietnamnkriget där USA också försökte "vietnamisera kriget". I Irak försöker man nu "irakisera" kriget för att kunna dra hem sina soldater om tre år. Det är förmodligen vad Obama kommer att bestämma sig för. Sedan finns problemet kvar med legogubbar från Blackwater och allt vad de heter.
    Utarmat uran är det som blir kvar vid utvinning av kärnreaktoruran. Det används i kulor och bomber som används i Irak. Basraregionen är särskilt drabbad. Svenska Bofors sägs hjälpa USA med framställning av uranbomber som väger dubbelt mot blykulor, och därför är särskilt genomträngande. Uranet sprider cancer. I Örebro finns Sveriges längsta landnings- och startbana för tunga flygfrakter. Varför? En grupp inom IrakSolidaritet undersöker sambandet till Bofors och Karlskoga. Tids nog kommer nog sanningen fram. Kanske Sveriges insats i kriget är större än vi anar. Vem minns inte våra malmfrakter till Hitlertyskland under andra världskriget?

Dan KotkaPublicerad på www.fib.se 2008-12-08

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.