Utskriven 2021-12-02 17:03:07

Uppsalaavdelningens gamla arkiv återfunnet

Kassören i Uppsalaavdelningen Hans Jivander träffade Lisbeth Eriksson på gatan i Uppsala för ett par veckor sedan. Lisbeth berättade då att hon hade sitt källarutrymme full av FiB-handlingar. De bestämde att vi skulle komma och titta.
    Ikväll var Hans och jag där. Det visade sig att en smal bokhylla från golv till tak var fylld av pärmar med handlingar ända från arbetsgruppens tid 1971. Där fanns alla utskick från Stockholm, alla stämmohandlingar, alla styrelseprotokoll, alla lokala protokoll, alla lokala flygblad, affischer, demonstrationsbanderoller, böcker broschyrer ... ja, ett komplett arkiv fram till tidigt 90-tal. Då somnade Uppsalaavdelningen in för att återuppstå runt år 2000 igen. 
    En del kan vara av historiskt värde för föreningen. Affischer och banderoller kunde ställas ut och många handlingar ska lämnas till Folkrörelsearkivet här i Uppsala för framtida forskning.
    Avdelningen kommer att gå igenom materialet och återkomma med rapport och bilder på vad som finns.

Knut LindelöfPublicerad på www.fib.se 2009-05-04

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.