Utskriven 2021-12-02 10:23:01

Ship to Gaza i Hammarkullen

Den breda solidaritetsrörelse som tycks kunna komma till stånd för Gazas invånare samlades i Hammarkullens Folkets Hus söndagen den 24 maj. Det var ett digert program som lockade en hel del folk. Mellan kl 14- sena kvällen. Många vänsteraktivister, men också en och annan humanist.

Bild Kjell Martinsson

Stellan Vinthagen, en fredsaktivist från Göteborg höll föredrag och han har redan hunnit med att besöka England för att knyta kontakter och lära sig hur man jobbar internationellt. Vissa planer finns att köpa in en båt för 5-6 miljoner kronor och att denna skall ta sig från Tromsö via Sverige, England, Frankrike till Gaza. Arbetsgrupper är igång och jobbar med den front som skall byggas upp. En hemsida finns, men den är under utbyggnad betonades det.

Kvällen avslutades med musik och många antecknade sig för kommande insatser på listor.

Kjell MartinssonPublicerad på www.fib.se 2009-05-29

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.