Utskriven 2021-12-02 10:20:12

Kjell Martinsson läste i GP en släng som kunde uppfattas som om FiB vore en rent historisk företeelse, skickade en klargörande text till GP, som givetvis refuserade. Så här skrev han:

Ryktet om vår död är betydligt överdrivet

Göteborgs-Postens kulturdel skriver lördagen den 21 maj om Folket i Bild. Det är i en recension om författaren och poeten Bodil Malmsten som ett felaktigt tempus förekommer. Artikeln är skriven av Karin Widegård. Om det är ägnat att sprida lögner om Folket i Bild eller ej kan möjligen diskuteras, men faktum kvarstår - liket lever!

FiB startades av Karl Kihlbom redan på 1930-talet som »motvikt mot den kolorerade veckopressen». Kring sina umbäranden skriver grundaren i memoarerna Cirkeln slutes. Tidningen hade stora framgångar under fyrtio- och femtiotalet och distribuerades både som prenumererad och på kommission på arbetsplatser och i bostadsområden.

Under sextiotalet kom en urartningsprocess, vilket ledde fram till att utgivningsbeviset till slut köptes upp av Jan Myrdal. I början av sjuttiotalet samlades nämligen in en förmögenhet och blaskan startade på nytt. Målsättningen har sedan dess varit att ge ut en medlemsstyrd tidning av god kvalité. Föreningen - kring vilken tidningen byggts - skall styra tidningen. Stämmorna har sedan 1972 regelbundet hållits på olika orter i Sverige. Medlemmar har kommit och gått men få har klagat över demokratin i föreningen. Idag finns FiB även i en nätupplaga web.fib.se som jag tror
förtjänar ett större antal träffar än den har idag.

Medlemsantalet i föreningen är kanske inget att skryta med - vi lever ju i Jantelagens förlovade land - men flera hundra medlemmar betalar varje år medlemsavgift.

Vi tar dock inga statliga bidrag och har tvärtom betalat in stora summor i moms till statskassan. Föreningen har en redaktionslokal på Bondegatan i Stockholm. Där huserar den deltidsanställde redaktören Jonas Eklöf och det lokala föreningslivet formeras av Stockholmsavdelningen. Medlemmarna, liksom avdelningarna, är annars spridda över landet.

Tidningen säljs på ett antal fasta platser i Sverige. Men ett särskilt signum är gatuförsäljningen. I lördags stod vi exempelvis i Brunnsparken här i Göteborg i regnet och sålde. Vår banderoll väckte viss uppmärksamhet.

Det finns många föreningar i vårt numera EU-styrda land som kämpar i motvind. Vi tror på mångfald, men inte i första hand på statligt styrda föreningar. Vi tror på diskussionens och övertygelsens metod.

FiBs plattform består av tre paroller; nämligen Kamp mot imperialismen, Försvara yttrande- och tryckfriheten och För en folkets kultur. Vi är nu inne på det fjärde decenniet med denna grund för arbetet. Och hoppas kunna gå vidare ett bra tag till!

Kjell Martinsson
ordf FiB/K Göteborg
(som läst GP sedan 1950-talet. Dock inte prenumererat förrän i början av 1970-talet)Publicerad på www.fib.se 2005-05-29

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.