Utskriven 2021-12-02 17:28:55

Omskakande möte

Av Dan Kotka

Föreningen Afghanistansolidaritet inbjöd till möte lördagen den 21 maj om afganska flyktingars situation i Sverige. Ett hundratal afghanska män i lägre ålder har fått respass från Sverige tillbaka till Afghanistan av utlänningsnämnden.

Första talare var ordf för Afghanistansolidaritet Farida Zeerak. Hon beskrev flyktingarnas läge i Iran dit miljoner afghaner tagit sig. Varför? landet är inte känt för att vara tillmötesgående mot den egna befolkningen än mindre mot utlänningar utan pengar. I Iran är det nästan omöjligt att få uppehållstillstånd och asyl. I landet bildar flyktingarna en lägre kast utan rättigheter förutom att de hårdutnyttjas av arbetsköpare till mycket låga löner. Det är lättast för kvinnor att få jobb inom servicebranchen där de tjänar 15% av vad en iranska tjänar.

Liksom i Sverige hålls flyktingarna som lyckas ordna jobb på halster, måste hela tiden vara beredda att när som helst utvisas. Barnen har ingen rätt till sjukvård, vilket för övrigt gäller alla flyktingar.

En skakande film av filmaren Hanna Larsson och en afghansk kvinna visas mitt i mötet. Den skildrar hur barn far illa efter återvändande till Afghanistan. De lockas av den nya "regeringen", som lovar demokrati och mänskliga rättigheter till återvändarna. Mitt i smällkalla vintern låter regimen återvändarna bo i tält utan kaminer med bara presseningar som skydd mot den kalla jorden, mycket lite mat och ingen förståelse för de köldskador som särskilt barnen drabbas av.

Afghanistan styrs av krigslagar konstaterar läkaren Rahima Ahrary. Terrorn utövas av de gamla krigsherrarna fjärran från alla mänskliga rättigheter. Hit vill svenska regeringen nu skicka tillbaka afghaner, som flytt från militärtjänstgöring till exempel. Regeringen menar att det finns säkra enklaver i landet där flyktingarna kan bo.

I filmen som visades pekade barnen på sina frusna bara ben (den afghanska filmaren var tvugen att lämna lokalen då hon inte stod ut med att se på, eftersom hälften av de i filmen medverkande barnen helt kallt frös ihjäl denna rekordkalla vinter som senaste vintern var 2004-05). Hit vill den svenska regeringen med hjälp av utlänningnämnden skicka afghaner till nya helveten och säker död för många.

Två modiga byråkrater från utlänningsnämnden deltog också. De visade prydliga staplar och diagram, som utgjorde hårdfakta för att kunna utvisa afghaner bosatta i Sverige. I dagsläget kan emellertid inte regeringen tvinga afghaner att resa hem, eftersom situationen i landet är så instabil, säger den ene mannen. Dock riktas sanktioner mot de som trilskas att vara kvar, socialbidraget halveras. Gång på gång konstateras att trots misären i Iran står flertalet flyktingar ut med tillvaron där för att det är så mycket värre i hemlandet.

Temperaturen höjdes av Jan Myrdals anförande. Han hävdade att situationen för afghanerna är unik och att integrastionsverket är enligt lagen tvungna att göra individuella prövningar, inte gruppavisningar som nu hotar att ske. Utlänningnämndens två representanter nekade menade att fallen prövas individuellt.

Mycket fakta kom fram på mötet. Vi kan stödja de utvisningshotade genom opinionsbildning och kräva att regeringen tar mer seriöst på dessa fall av politiska flyktingar och slutar att tro på uppgifter som lämnas från ockuperade länders lydregimer som i Afghanistan och Irak. Publicerad på www.fib.se 2005-05-29

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.