Utskriven 2021-12-02 10:33:33

"Vägra köpa Happy Meal ..."

Av GUNNAR OLOFSSON (Hudiksvall)

skriver Johan Örjes på ledarsidan i Hudiksvalls Tidning - ledande centerpartistisk röst  i media - den  21/7. Kritiken från Örjes gäller de leksaker som normalt "ingår" i dessa mål. Alldeles riktigt!

Men varför inte bojkotta McDonald´s helt och hållet? McDonald´s står för någonting mer än undermålig mat utprånglad till våra barn med hjälp av inbäddade plastleksaker. McDonald´s representerar den form av utarmad konformism, som kännetecknar den fullt utvecklade amerikanska varianten av valfrihet - en hetsätande "shop-til-you-drop"-filosofi, där samma standardiserat opersonliga produkter, i exakt identiska förpackningar, bara skall konsumeras i allt större mängder, och så snabbt som möjligt.

Hamburger-mealen blir allt större, allt fetare och allt mer onyttiga. Allt fler människor, i allt fler länder under hamburgerhydrans klor, glufsar i sig allt mer meningslösa kalorier tillhandahållna av underbetalda ungdomar i flottiga miljöer, där ordet trivsel inte existerar och saker som fackföreningar och arbetstider bara är dåliga skämt från en svunnen tid.

Dessutom deltager McDonald´s, åtminstone i USA, i kampanjen "Stöd våra pojkar i Irak". En lobbygrupp med syftet att legitimera USA:s illegala angrepp på, och ockupation av, Irak. Redan det borde räcka för en bojkott.

Gunnar Olofsson, HudiksvallPublicerad på www.fib.se 2005-07-28

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.