Utskriven 2021-12-02 10:52:45

Klara motsättningar om Irakkriget

Av DAN KOTKA

ABF i Stockholm ordnade tillsammans med Palmecentret en diskussion mellan Hans Corell, Sverker Åström och regeringens egen kabinettsekreterare Hans Dahlgren  om synen på FNs nya roll.

Givetvis blev synen på Irakkriget skärningspunkten. Hur Sverige ska ställa sig i denna för folkrätten mycket viktiga fråga klargjorde Sverker Åström; Det är inte aktuellt att ändra någonting i FN-stadgan. " Vad somn gäller är att se till att världens ledande supermakt USA famförallt följer FN-stadgan!" dundrar Sverker Åström.

Hans Dahlgren som representerar den milt sagt vacklande hållningen från den svenska regeringens sida kunde inte ge klart besked om nuvarande folkrätts status, där USA vill
gå in och ändra i 700 punkter och nedmontera folkrätten till en "terroristklausul" i USA-kostym - utan skydd för det som folkrätten avser, nämligen nationers och folks suveränitet.

Det är ororande alltså, att Sverige intar en vacklande roll.  Bara en folkopinion kan försvara folkrätten, som en talare i publiken framhävde, mot diskussionsledarens irritation över
den klartänkta publiken.

Alltså en brännare i arslet på Göran Persson.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.