Utskriven 2021-12-02 11:21:56

Stockholm Nordost/Täby kallar till studiecirkel

USA:s strävan efter världsherravälde – Irak och Palestina i fokus

I en studiecirkel studerar och diskuterar vi bakgrunden och det som händer idag. Vi avslutar med frågan om vad vi kan göra för att stödja folken i Irak och Palestina. Cirkeldeltagarnas frågor avgör cirkelns närmare innehåll. Vi gör också egna efterforskningar och kan bjuda in gästföreläsare.

Några frågeställningar:
- Vad säger folkrätten och FN, om b l a anfallskrig och försvar mot ockupation?
- Hur stämmer massmediabilden med verkligheten?
- Varför samarbetar USA och Israel och vilka mål har deras krigspolitik?
- Är demokrati möjlig under ockupation och vad är terrorism?
- Är en tvåstatslösning fortfarande möjlig i Israel/Palestina?
- Hur ser motståndsrörelsen i Irak ut?

Cirkelmöten: 5 onsdagar i rad kl 18:00 – 20:30.
Start: den 16 November 2005.
Plats: Föreningsgården i Täby Centrum (under huvudbiblioteket), Attundafältet 5-7.

Studiematerial: Visst material skickas ut före första mötet, cirka en vecka före start. För övrigt delas material ut i samband med mötena. Dyrare material (böcker) kan erhållas till självkostnadspris.

Cirkelledare: Lasse Wilhelmson, Mellanösterndebattör och tidigare ledamot av Täby kommunfullmäktige i 23 år.

Anmälan: sker till ABF tel 960020 eller mail info.nordost@abf.se senast onsdagen den 2 november. Vid många anmälningar anordnas flera cirklar, även i andra Nordostkommuner.

Arrangör: FiB/Kulturfront Nordost i samarbete med ABF i Nordost.Publicerad på www.fib.se 2005-09-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.