Utskriven 2021-12-02 11:31:59
Fånge på Guantánamo
— svensken i olagligt amerikansk koncentrationsläger på Kuba.

Gösta Hultén berättar om sin bok (säljs och signeras på föreläsningen) och hur ”kampen mot terrorismen” nu hotar rättssäkerheten även i Sverige. Han är journalist, författare och f d ordförande i den svenska Guantánamogruppen som verkade för svensken Mehdi Ghezalis frigivning. Gruppen bestod av medlemmar i riksdagen från alla partier.

Tid: Måndagen den 14 November 2005, kl 18:00 — 20:30, Blå Rummet
Plats: Föreningsgården i Täby Centrum (under huvudbiblioteket),
Attundafältet 5-7
Gratis entré

Välkommen!
FiB/Kulturfront Nordost i samarbete med ABF i NordostPublicerad på www.fib.se 2005-09-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.