Utskriven 2021-12-02 11:14:50

Solidaritetsrörelsen med Iraks folk lever

Av KJELL MARTINSSON

Lördagen den 24 september anordnade Nätverket Stoppa USA:s krig en demonstration i Göteborg från Götaplatsen till Kungstorget. Parollerna för aktionsenheten var USA ut ur Irak, Inget svenskt stöd till USA:s imperialism! Tredje parollen i plattformen var: Stöd det palestinska
folket - Bojkotta Israel. Uppemot 350 deltog i tåget. De kanske fyrahundra mötesdeltagarna vid Kungstorget fick lyssna på flera talare som på olika sätt uttryckte sin avsky över imperialismens härjningar i Irak. Ett stort antal Irakbulletiner (www.irakkommitten.se) spreds till mötesdeltagarna.Publicerad på www.fib.se 2005-09-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.