Utskriven 2021-12-02 11:42:46

Stöd för Irakmotståndet i Uppsala

Av KNUT LINDELÖF

Irakiernas rätt att försvara sig med vapen är grundläggande. Varför skulle just deras rätt ifrågasättas. Den rätten har alla tidigare ockuperade folk haft. Fast diskussionen om motståndet måste föras vidare bland oss som ska gå vidare och organisera stödet till motståndet i Uppsala.

Sköld-Peter MattisMötet i Uppsala den 27/9 samlade ett 40-tal personer. Inslaget av veteraner från Vietnamrörelsen var påtagligt, men flera irakier var också med.

Sköld-Peter Mattis gav sin bild av upptakten till den svenska Vietnamrörelsen. Mycket är sig likt. Det tog tid, det var svårt, många tvekade att stödja någon sida i konflikten, kaos skulle utbryta om USA drog sig ur. Samma diskussioner då som nu, med Irak alltså.

Åsa LindeborgÅsa Linderborg  teckande en avslöjande bild av just svenska mediers uselhet i Irakfrågan. Ingen inom ledande svenska medier meddelar ens vad som händer. Man förtiger och följer regeringens utrikespolitik. Det enda som kan ändra denna skevhet är en stark svensk opinion. Dessutom berättade hon att Erik Wijk och hon nu anmäler regeringen för brott mot den nya terroristlagen för att de stöder terrorism genom att godkänna levererans av vapen till USA-koalitionen i Irak. Det kommer i Aftonbladet endera dagen.

Eftikhar AlhuseinyEftikhar Hashem Alhuseiny och Sigyn Meder berättade om sina erfarenheter från arbetet med IrakSolidaritet i Stockholm och Mohammed Omar läste sviten "Min kompis är ett helgon" ur Tregångare.

15 personer skrev på en lista för att gå vidare med att bilda en förening IrakSolidaritet i Uppsala.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.