Utskriven 2021-12-02 10:40:55

Afghanistan - ett rövarnäste organiserat av USA

Av DAN KOTKA

Ända sen bomberna mot ex Jugoslavien har USA konsekvent följt en linje att söndertrasa nationer, att upplösa nationer, att splittra nationer med viktiga naturtillgångar som olja eller politiskt viktiga uppmarchområden för dito politik, för sitt kortsiktiga ekonomiska intresse. Så ock Afghanistan.

För att göra rätten aptitlig använder USA olika demagogiska finter som "mänskliga rättigheter, kvinnors väl, demokratis införande". Allt under nedmontering av länders infrastrukturer och nationella intressen. Så ock med Afghanistan. Efter att ha förföljt fienden efter 11:e september och ha avsatt talibanregimen i Afghanistan har USA nu greppet om landet sån är som på små motståndsfickor.

Mötet 12 november i ABF-huset i Stockholm handlade om detta politikens rövarband som med våra stora dagstidningars redaktionella hjälp och tevemedia i stilla lugn kan med hjälp av handplockade män som Karzai i Afghanistan röva landet på en framtid som egen nation.

Denna bluffpolitikens högsta nivå har FIB/K dragit fram i ljuset enligt Gösta Hultén, en av huvudtalarna på forumet. Huthén menar att svenska trupper inte har något i Afghanistan att skaffa. ISAF, den internationella militära organisationen i Afghanistan är USAs hjälpgumma därstädes menar Gösta H.

Folkpartiets representant på mötet var Urban Gibsson. Gibssons inledning att kärnvapenbombningen av Japan var nödvändig för den kommande freden i Europa följdes av en liknande syn på nödvändigheten av USAs närvaro i Afghanistan, annars hotar kaos. Vem har ställt till kaos i Afghanistan?

Gösta H. använde rövarhövdingar som nordalliansens Dostum, som nu är defacto försvarsminister i Afghanistan,  som exempel på  humanismens seger i Afghanistan och upprätthållande av demokrati och mänskliga rättigheter,  som USA anför som anledning till sin närvaro i Afghanistan.

Sven Britton från socialdemokraterna var med i panelen och menar att Göran Persson på kongressen i början av 2000-talet som hölls i Västerås, krävde av kongressen ett ja för att Sverige skulle stödja invasionen av Afghanistan. Annars hotade Persson att avgå som s-ledare. Sven Britton menar att ISAF inte är annat än USAs bundsförvant i Afghanistan och går i dess ledband.

Sekreteraren i Svenska Afghanistankommittén, Bengt Kristiansson menade att ISAF bör stödjas, fast det är en militär organisation. Detta menar Britton är farligt för en solidaritetsrörelse.

Vänsterpartiets Sermin Özukut fanns i panelen och hävdade att vänsterpartiet motsäger sig svenska militärer i Afghanistan. Däremot har (v) inget emot FN-stöd i landet efter en utdrivning av USA.

Sv.Afghanistankommittén hävdar numera att USA ska lämna landet men ser inte ISAF som nåt hot mot landets suverärnitet, tvärtom ett stöd för lag och ordning i Afghanistan.

Något som Stefan Lindgren, Föreningen Afghanistansolidaritets ordförande, menar är katastrofalt. På en fråga om Sv. Afghanistankommittén har angett en tidtabell för USAs utträde ur Afghanistan, kunde inte Bengt Kristiansson lämna något besked. Lindgren menar ändå att SAKs hållning till USA tagit ett steg framåt sen invasionen 2002.

Mötet samlade ett 60-tal åhörare och mötet följdes av FöreningenAfghanistans årsmöte som samlade ett tjugotal deltagare. Mer om det kan ni läsa på FAS hemsida.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.