Utskriven 2021-12-02 10:57:56

Förtvivlans agenda

Av DAN KOTKA

Rättsstat i förfall var höjdpunkten för många på Socialistiskt Forums första dag. Deltagarlistan var diger med A. Aden och Ahmed Yussuf , de s.k somaliesvenskarna och Hussein Saladh som de första vittnen i den USA-styrda agendan där offren ska bevisa sin oskuld. Offer blir du om anklaglesen i sig tjänar som "bevis". Offerstämpeln slipper du inte förrän anklagelsen lyfts bort. Ahmed Yussuf står fortfarande på USAs, EUs och Sveriges s.k terrorlista.

Advokaterna Thomas Olsson hos Leif Silbersky har blivit en amerikansk domstolscentral där agenter för USAs UD i lugn och ro kan bedriva en olaglig utfrågning. En utfrågning Yussuf måste ställa upp på i sin kafkavandring. 

För regeringen har frågan lyfts ner till tjänstemannanivå säger Aden.

Mats Wingborg från solidaritetskommittén säger att vi ska trotsa USAs/EUs hot om brottsstämpling av insamlade medel till de fångna. 350.000 har samlats in sen 2001. Pengarna är nu slut. En ny insamling ska starta för den kvarvarande svensken. Summan kommer att presenteras i slutet av artikeln, likaså pg.nummer.

Varför plockar CIA bort ett namn från listan? Varför gör CIA överhuvudtaget en lista? Det tror Aden beror på att supermakten måste visa sina muskler för allmänheten i USA. Därför har man utsett muslimer överhuvd taget till nya fiender. Folkets frustration måste få utlopp i USA, ekomiskt svaga muslimer är lämplig måltavla här som där.

Mikael Nyberg säger att svenska UDs motto är "vi gör det vi kan, men vi kan inte göra nåt". Sverige säger sig för övrigt värna folkrätten enligt utrikesminister Laila Feiwalds. Och FNs tortyrkonvention kan vi strunta i, angående de bortförda egypterna som forslades bort med ett CIA-plan, som nu och då landar på vår asfalt utan bredare kännedom förutom SÄPOs gröna finger.

Martin Lindblom från LO-tidningen menar att regeringens flathet är häpnadsväckande. Svensk grundlag borde gälla men upphävs av EUs och USAs  terroragenda. Det här sker efter mönster från en överenskommelse som Tyskland gjort, som nu Sveriges regering plankat rätt av. Tyskarna säger att det är ok att göra marginella överlåtelser om man senare kan vinkla tillbaka till allmän väg s.a.s.

Det här möjliggörs genom kompisgänget Tony, Gerhard (nu Angela) och allt vad dom heter i EU-familjen som skrubbar varandras ryggar medan de nationella parlamenten snällt dansar i marionettrådarna.

Erik Wijk utgick från Göteborgshändelserna i sitt anförande där frikännandet av polischefen Jaldung manifesterade Göran Perssons och regeringens knäfall för den nya rättsordningen i Sverige.

Första dagen sålde vi slut på nya numret av FIB-Kulturfront och inalles en försäljning på 3.700 kronor.

Anders Björnsson Anders Björnsson samlade en stor publik inför sitt anförande om sin bok Generation utan uppdrag. Grundtemat i föredraget var att medborgarinitiativet vinns i en demokrati genom handling, inte genom dikrat uppifrån. Sovjetstatens upplösning berodde mycket på bristen medborgarinitiativ enligt författaren. Machiavellis maktdefinition och Aristoteles aristrokattänkande utgör en röd tråd i Björnssons bok.

Diskussionen landade så småningom i dagspolitiken där olika uppfattningar om regeringen Perssons vara eller inte vara bollades mellan publiken och författaren. Författaren själv anser inte nuvarande regering har något fortsatt existensberättigande bl.a på grund av hur rättsstaten förvittrar under deras maktinnehav.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.