Utskriven 2021-12-02 11:26:01

Fredskämparna gjorde entré

Av DAN KOTKA

Dag två gjorde de findländska fredskämparna entré med sin ordförande Teemu Matinturo (Finlands fredsråd). I Finland håller samma utveckling på som här. Anslutning till Nato är på gång genom att man skickar utryckningsstyrkor för att bekämpa olydiga stater i tredje världen, vilka råkar ha viktiga mineraler. Det här lockar en samling USA-inspirerade officerare att visa sig på styva linan inför Nato:s och EU:s tuffa gossar. 

Stefan Lindgren redogjorde noggrant för hur Sverige omvandlar en gammal neutralitetspolitik från Brantings dagar till en aktivistisk politik där vi skickar svenska unga män till strider i Afghanistan under mottot rädda freden, upprätta lugn, ordning och mäsnkliga rättigheter. Det här sker inom ramen för ISAF, den av västländer bestående, av FN godkända militärstyrkan under USA-befäl. 

Färsäljningen gick bra. Slutsumman för FIB/Kulturfronts försäljning blev drygt 6000 kronor för böcker och många tidningar och två prenumerationer.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.