Utskriven 2021-12-02 10:55:01

FiB-Blekinge delade ut Pinter-flygblad

Av ULF BJERÉN

Vår lördagsaktion på Klaipedaplatsen koncentrerades denna gång på att sprida nobelpristagaren Harold Pinters anförande om Irak på Imperial War Museum i London september -04 till lördagshandlande Karlskronabor.

Flygbladet är framtaget av Irakkommittén i Malmö, tack!, och vi har gjort ändringar så det framfår att det är FiB som delar ut det i Karlskrona.

Vi mötte många bortvända ansikten, det ska klart sägas, men också stort intresse och uppmuntrande tillrop.

På eftermiddagen bevakade vi vernissagen på den stora Karlskronaimpressionisten Erik Langemarks konst på Båtsmanskasernen, Stumholmen. Folk kom i en strid ström, men inte fortare än att alla hann få ett Pinterflygblad och vi hann med att nämna att nobelföreläsningen fanns att läsa på Fib:s hemsida vars adress finns på bladets baksida.

Pinter talade om den "gobeläng av lögner" som tillhandahålls oss och vi illustrerade detta med exemplet Falluja - staden som i det närmsta utplånades, bland annat med hjälp av förbjudna massförstörelsevapen som napalm och clusterbomber, och vars invånare fördrevs till eländiga flyktingläger utan att detta skeende bevärdigats med några sanningssägande reportage i Rapport eller Aktuellt. Många hade aldrig hört om detta förut.

Som sagt, fokus låg denna gång på Pinters ord, men som en bieffekt sålde vi också någon Fallujabroschyr, Irakbulletin och USA - ut ur Irak-märke.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.