Utskriven 2021-12-02 11:03:56

"Illa är det med denna vassa bila"

Av KNUT LINDELÖF

Jacobsbergs gård i Bredäng har av stadens eget bostadsbolag AB Stadsholmen, som en julklapp begåvats med en dryg fördubbling av hyran.

Efter att under många magra år lyckats få gårdsverksamheten att visa ett litet överskott "kom slaktmsken fram"... "Hur kan det då komma sig att Stadshuset som ger driftsbidrag med ena handen vill ta mer än dubbelt tillbaks med den andra handen, via AB Stadsholmen och i form av extrema hyreshöjningar från år 2006?"

Det här framkommer i ett långt brev, av Christer Rosenvik som är ordförande i Jakobsbergs Gårds Vänförening. Brevet sänds till massmedia och till alla berörda politiker från regeringen till Stockholms stad. Gården har varit en samlingslokal sedan 1972 och har en omfattande verksamhet för många så kallade prioriterade grupper; människor med stort behov av denna gemenskap. Man uppräthåller traditioner på Stockholms Söder ända från 1800-talet.

Rosenvik hänvisar till regeringsbetänkanden och statliga utredningar som just påtalar behovet av samlingsplatser. Bl a SOU 2003:118 om Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur, utveckling. Där framgår klart "att föreningslivet utgör en viktig arena för samhällsengagemang" samt att "det allmänna har ett ansvar för att undanröja hinder, ge stöd och goda förutsättningar ..."  "Hur kan det då komma sig att Stadshuset som ger driftsbidrag med ena handen vill ta mer än dubbelt tillbaks med den andra handen, via AB Stadsholmen ?" frågar Rosenvik.

Brevet bifogas och kan läsas i sin helhet.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.