Utskriven 2021-12-02 10:05:53

Kosovokriget en milstolpe i Folkrätten

Av DAN KOTKA

Det fastslog Said Mahmudi folkrättsprofessor på FIB-juristernas lördagsmöte på ABF-huset 28/1. Jugoslavienkommittén var medarrangör. Stor publik i proppfulla Sandlersalen, ca 100 personer.

Framförallt USA försöker på alla vis stöpa om folkrättens fundamenta. Man vill ha in en fokrättsordning som tillåter s.k humanitära intervensioner i länder där regimen bryter med mänskliga rättighetr i sitt land.

T. ex gjorde Tanzania ett intrång i Uganda för ett många år sen, Kina straffade Vietnam, (för Vietnams Kamphucheapolitik). USA straffade dåvarande Jugoslavien genom att bomba landet, USA och EU hade gemensamt kommit till ståndpunkten att serberna var krigsförbrytare mot muslimerna. Kosovo fick hjälp att bryta sig loss ur Jugoslavien. Alla västländer godkände bombningarna.

USA och EU har därmed i praktiken brutit sig loss ur den ideologiska och rättsliga norm i folkrätten som uttryckligen förbjuder dylika expeditioner. Mahmudi är helt mot denna nya praxis som länderna försöker få inskriven i folkrätten.

USA har utanför detta resonemang sagt sig skita blankt i folkrätten när det passar dem, vilket vi ser i Afghanistan och Irak. FNs säkhetsråd ska för övrigt godkänna aktioner som länder gör mot varandra i olika bestraffningssyften.

Det som gör det svårt är händelser som dem i Darfur i Sudan, där stora övergrepp sker mot civilbefolkningen av den egna befolkningen med makthavarnas goda minne, och medverkan. Hur ska då FN agera?

Mahmudi hävdar att folkrätten inte ger tillåtelse till aktioner från FN eller länder för att avsätta ett lands valda regering. Det finns ingen orsak att ändra dessa folkrättsprinciper, för det gynnar övermakters önskan att göra vad de vill med svagare länder, länser som FNstadgan framför allt är till för att skydda.

Lennart Palm historiker från Göteborg inledde mötet med en historisk översikt från 1100-talet fram till idag i den heta Balkanzonen där kulturerna alltid kommit nära varandra.

Vi sålde FIB för 250:- och flera nummer av Afghanistan.nu

Mötet sköttes föredömligt av Knut Carlqvist från Gotland.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.