Utskriven 2021-12-02 10:38:22

Lasse mot Stefan

Av KNUT LINDELÖF

Vad Sverige gör i Afghanistan diskuterades av Lars Ångström (mp-riksdagsman) och Stefan Lindgren (författare/journalist) i den pampiga gamla rådhussalen i Uppsala 14 feb. Ett 40-tal åhörare hade infunnit sig för att lyssna och delta.

I UNT har den senaste tiden förts en het debatt på insändarsidan i frågan och Uppsala fredskoalition följde nu upp denna med ett offentligt debattmöte.

Lars ÅngströmBåda debattörerna vill att Afghanistan ska få fred och demokrati, men därutöver var de inte oeniga om allt. Ångström vill att Sverige och andra rika länder ska öka sina insatser i ISAF-styrkan, d v s skicka mycket mer än de 375 soldater som vi nu beslutat om. Lindgren vill att de svenska sodaterna ska tas hem omedelbart.

Ångström kallar konsekvent ISAF-styrkan för en laglig FN-insats med målet att garantera afghanerna säkerhet, medan Lindgren ser ISAF-styrkan som helt i händerna på USA-koalitionen som olagligt ockuperar landet. 

Stefan LindgrenÅngström bygger sitt resonemang på att hålla isär frågan om USA:s agerande i Afghanistan och frågan om afghanernas säkerhet. Han går så långt att han betraktar kritiken mot svensk trupp som allmänt USA-hat. Lindgren pekar på det faktiska läget i landet, som blivit sämre sedan USA-ockupationen inleddes 2001 på på alla områden; knarkproduktion och handeln har ökat dramatiskt, skolorna sprängs, burkan stänger in än fler kvinnor etc. Och han poängterar just sambandet mellan det här och USA:s ockupation, som väcker detta frihetsälskande kulturfolks heliga vrede.

Så här pågick denna hederliga batalj ett par timmar. Jag fick ett ord med Ångström efteråt och han medgav då att det faktiskt kan bli problem att hålla isär frågorna om USA och den om afghanernas säkerhet. Hoppas han grunnar färdigt på det här och motionerar i riksdagen om den svenska truppens hemtagande.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.