Utskriven 2021-12-02 10:59:11

Nätverk mot ockupationen av Irak bildat i Umeå

Camilla Ingman-Fulton rapporterar i korthet följande från Umeå om organisering mot ockupationen av Irak.

16/1 2005 bildades "Umeås nätverk mot ockupationen av Irak". Både organisationer och enskilda kan bli medlemmar. Man har antagit samma paroller/plattform som Malmö-kommittéen. Man har i stadgarna försökt skydda sig mot att nätverket ska haffas av någon enskild organisation. Publicerad på www.fib.se 2005-03-05

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.