Utskriven 2021-12-02 11:22:59

Treårsdagen av Irakinvasionen i Göteborg

Av KJELL MARTINSSON

Foto: B EdorssonFrån Götaplatsen till Gustaf Adolfs torg tågade 850 anti-imperialister lördagen den 18:e mars. USA ut ur Irak var den vanligaste talkörsparollen i aktionsenheten.

Från en talarstol vid Gustaf Adolfs torg inför tusentalet demonstranter talade inledningsvis Ulf Nilsson från nätverket Stoppa USAs krig. Sven-Eric Liedman, Ida Gabrielsson och Henry Ascher höll alla tre engagerade tal mot USAs aggression i Irak. Liedman konstaterade bl.a. att behovet av olja från USA:s sida är drivkraften i krigsansträngningarna. Han gjorde också en skiss
över vilka som direkt tjänar på kriget. Ida Gabrielsson brännmärkte den svenska politiken med vapenexporten till krigförande land som direkt olaglig. Henry Ascher tog bl. a. upp den näraliggande konflikten mellan Israel och Palestina. Khaled Ahmed läste en mollstämd dikt. Och en appell från Kaleem Shaik, Islamiskt Kulturcenter applåderades innan Fredskoalitionens Ingrid Ternert avslutningsvis underställde mötet en resolution, vilken antogs.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.