Utskriven 2021-12-02 11:05:07

Ockupationens terror mot civilbefolkningen i Irak 

Text: DAN KOTKA
Bilder: EVA WERNLID
 

Så heter seminariet söndagen den 2 april i Stockholm med Föreningen IrakSolidaritet som arrangör.

Ahmed Taria från Falluja var det första vittnet. Fast mötet inleddes av "uppstickaren" Sverker Åström som säger att "kaosförevändningen" för att ockupanten ska vara kvar håller inte - det har USA själv skapat.
Sverker Åström    Irakierna ska själva göra upp sin framtid. Precis som vi skanderade "Frige Mandela" måste vi skandera USA UT UR IRAK avslutade Sverker Åström sin plädering för en kraftfull svensk utrikespolitik - inte den undfallande som den nuvarande.

Taria pratade om det eskalerande våldet som i Falluja, där fredliga demonstrationer mot våldet resulterade i "invasion" av staden och ofattbar förstörelse av staden och dödande av ett stort antal civila. Irakierna som försvarar sig gör det i alla former säger Taria, både på fredlig väg och med våld. Våld föder våld säger Taria.
Ahmed Taria     Paul Bremer en av de första amerikanska "guvenörerna" i Bagdad lät gränserna stå vidöppna för inkommande utländska grupper. Det menar Taria är skadligt för landet och dess kamp, ty det skapar splittring. "Vi ska själva frigöra oss" inte utlänningar säger Taria. USAs stora agenda är att skapa splittring på etnisk grund, som det är nu säger Taria.
    Han är upprörd över hur Kofi Annan agerat i fallet Falluja. "Istället för att ta upp kritiken mot ockupantens våld har Annan ägnat sig åt problemen kring valet i Irak. Det hjälper bara Bush. 
    I samband med prängningen av den heliga moskén i Samarra lämnade amerikanska styrkor moskéområdet en timme före smällen. För att åstadkomma en sån sprängning krävs 12 timmars förberedelse. 
    Den iranska inblandningen i Irak är mycket större än många har klart för sig. Iran kollaborerar ständigt med USA och har en avgörande skuld till splittringen mellan shia- och sunnimuslimer. De här problemen är inte nya, de finns en historisk inblandning."  
    Enligt Taria ligger inte problemet hos de enskilda irakierna, de kan samarbeta mot fienden. Problemet finns högre upp i hierarkin. Milisen är ett stort problem i motståndskampen. Milisen dödar var och när den vill med stöd från "regeringen".
    Det är svårt för Taria att definera motståndsrörelsen; den finns överallt säger han, det är folk i största allmänhet som gör motstånd på olika sätt.
    123 sunnimoskeér har förstörts mot 23 shiamoskeér.

Entisar UraibiEntisar Uraibi heter det andra vittnet från Irak. Hon är apotekerska som blivit av med sitt apotek p.g.a kriget i Bagdad där hon bor med man och sina barn. Nu arbetar hon på ett sjukhus med medicinfrågor.
    USA har aktivt angripit sjuk- och hälsovården i Irak. USA förstörde i inledningen vatten- och kloaksystemet i städerna för att skapa smitta och sjukdomar säger Entisar. Det är ännu ett stort problem. Vi har fått TBC tillbaka och cancern har blivit vanligare förekommande säger Uraibi.
    Till allt detta dödar ockupanten en massa läkare. 200 läkare har också kidnappats och anhöriga krävs på lösensummor.
    "Vi får inte vårda ´terrorister´" för ockupanten. Men vi kan inte se skillnad, och det säger vi till dom. Det är dessutom svårt och farligt att åka till sjukhusen på grund av alla checkpoints," säger hon och fortsätter.  "USA är väldigt noga att förse oss med frysskåp för alla lik de skapar. Mediciner är det dock sämre med, därför har vi stor brist på det. Världen protesterade när talibanerna rev stenstatyer i öknen. Men då USA river hela Irak är den stora världen tyst."

Stefan Ringbom sjungerStefan Ringbom rev av några starka ryska ballader före Sverkers inledning bl.a "I ingemans land växer blommor överallt" och "Vargarna-honorna-ungarna" som fungerade som folkets röst innan allt blev etter värre i det som nu är Ryssland. Publiken jublade över Stefan Ringboms konstnärliga framförande, särkilt jublade Sverker Åström som skrek B R A V O!

Tråkigt nog gick det inte att få någon mer preciserad bild av motståndet i Irak. Det kanske inte heller finns en sån, utan motståndet är splittrat och spontant hos små motståndsgrupper över hela landet.Publicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.