Utskriven 2021-12-02 10:15:27

USA:s Irakkrig är en skam även för Sverige
Insändare i VästerbottensKuriren 2006-04-08

Nyligen passerade treårsdagen av inledningen på den illegala USA-ledda invasionen av Irak och den efterföljande och lika illegala ockupationen som fortfarande pågår. Det har varit tre år av lidande som vi här i Sverige kan ha svårt att föreställa oss. Irak är idag ett totalhavererat samhälle och en humanitär katastrof. Arbetslösheten är runt 60%. I det oljerika landet råder bensinbrist med timslånga köer som följd. Korruptionen är utbredd. Det finns ingen eller enbart tillfälligt fungerande elektricitet, i Bagdad som har 6 miljoner invånare funkar elen 3-4 timmar per dygn. Sanitetsproblemen är enorma. Brottsligheten har ökat katastrofalt och någon säkerhet existerar inte. Rädsla och otrygghet har blivit ”normalt”.
    Vi som följt ”utvecklingen” i Irak är inte förvånade. Detta är konsekvenserna av USA:s ockupationskrig, ett krig som fredsrörelsen innan invasionen höll stora protestester mot. Invasionen och ockupationen har berövat över 100.000 människor livet och skadat mångdubbelt fler. Det är en diger lista på krigsförbrytelser och övergrepp som ockupanterna och dess svenska försvarare nu har på sitt samvete. Den innefattar bland annat:

 • Massiva flygbombningar av civila mål såsom bostadsområden och när det gäller Fallujah nästan hela staden.
 • Användandet av klusterbomber, fosforbomber (som är kemiska vapen), napalm (Pentagon kallar det MK77
  nuförtiden) och uranbomber.
 • Systematisk tortyr, inklusive ihjältorterandet av över 100 irakier.
 • Bombningar av sjukhus, beskjutning
  av ambulanser, förhindrandet av nödhjälp till civila att komma fram.
 • Avstängning av vatten och el med syfte att kollektivt bestraffa olika städers befolkningar.
 • Bombningar och beskjutning av moskéer.
 • Fängslandet av 10.000-tals människor i månader och år i ur rättssynpunkt svarta hål.
 • Användandet av dödsskvadroner som fört bort och avrättat 1000-tals irakier.
 • Kidnappningar av släktingar, framförallt fruar, till motståndsmän i syfte att få de senare att överlämna sig till ockupanterna.
 • Dödandet av journalister som inte är ”inbäddade”  med ockupanterna.

Trots att ockupanterna står för det övervägande våldet, skildrar de svenska medierna nästan enbart självmordsbombarnas våld. Samtidigt osynliggörs det rättfärdiga irakiska motståndet som utför cirka 100 attacker per dag mot ockupationsstyrkorna. Våra medier nöjer sig alltför ofta med att vidarebefordra amerikansk krigspropaganda. Den framställer USA som befriaren av Irak som nu försöker hjälpa landet till demokrati, medan motståndet mot ockupationen oftast framställs som fanatiska muslimer som förhindrar den ”demokratiska processen.”.
    Detta är en missvisande bild av situationen i Irak. Att tala om en demokratisk process i ett land som ockuperas av 150.000 utländska militärer är absurt. Demokrati förutsätter självbestämmande och oberoende.
    Ett krig i ett avlägset land kan kännas svårt att påverka. Men då tänker man inte på att förutom det politiska stödet till ockupanterna, så bidrar Sverige i handling till ockupationen av Irak genom leverans av krigsmateriel till ockupanterna och finansiering och träning av polisstyrkor för det ockuperade landet. Det är en stor skam!
    Vad Sverige borde göra förutom att avbryta detta samarbete, är att resa krav på att ockupanterna omedelbart lämnar Irak, att de upphäver sina tillskansade affärskontrakt och att de avkrävs på krigsskadestånd för det oerhörda lidande och den massförstörelse som de med berått mod åsamkat.

Mattias Nilsson
Jan Danielsson
Alexandra Ellis
Folket i Bild/Kulturfront UmeåPublicerad på www.fib.se 2006-06-20

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.