Utskriven 2021-12-02 10:50:59

FiB-stämma 2006

Foto: K LindelöfÅrets deltagare fick ett engagerat inledningsanförande av veterandiplomaten Sverker Åström, som driver en enmanskampnj mot USA:s blodiga utrikespolitik. Varför är det så tyst? frågade han flera gånger. Han trodde bland annat om att Jan Eliasson blir en het kandidat som efterträdare till Kofi Annan.

Eva Myrdal

Föreningens ordförande Eva Myrdal hälsade välkommen och betonade vikten av att alla våra tre paroller vävs in i vårt arbete. Särskilt bör den något försummade kulturparollen få en uppryckning under året. Arbetet ute i föreningen är grunden för vårt arbete och bör stärkas och uppmuntras.
    Efter inledning av Sverker Åström och formaliapunkter framförde musikgruppen  "Uddajämt"  Uddajämtnågra låtar i jenren folkmusik, fast som garantrat inte strävar mot melodifestivalen 2007. Ändå kallar de det folkmusik. Yngsta gruppmedlem var Elene (1), som var rytmiskt säker om än stundtals något okoncentrerad.
    Mötesförhandlingarna rörde sig främst om verksamhetsberättelsen för 2006 och om handlingsprogram för 2007. Föreningens huvuduppgift är och förblir att ge ut papperstidningen. Inrikesreportaget måste stärkas. Särskilt bör vi skildra den skändliga nedmonteringen av folkets infrastruktur, allt från el, post, kommunikationer, sjukvård, skola, mm. Detta måste få sin plats i tidningen. 
    Folket i Bilds mer än 30 år gamla boklager växer och vi har inte plats för det längre. Vi måste sälja av och resna ut. Vi sålde gamla böcker, nya böcker från bokklubben, Irakmärket och tribunalkompendiet för sammanlagt 2.520 kronor. Gamla böcker gav oss 1.735 kronor. Inte illa. Gå in på Bokklubben Folket i Bilds BokREA 2006! och leta rätt på några gamla vänner. 
    Avgående styrelsen beviljades avsvarsfrihet och en ny valdes. Eva Myrdal omvaldes enhälligt till orförande. Några nya valdes in: Olle Rydström från Stockholm och Hans Johansson från Karlstad.
Styrelsen 2006På bilden ser vi - Övre raden fr v: Eva Wernlid Sthlm, Eva Myrdal Sthlm, Kenneth Lundgren Övik och Alexandra Ellis Umeå. Nedre raden: Hans Johansson Karlstad, Hans-Olof Öberg Karlskrona, Gunnar Olofsson Göteborg och Olof Rydström Sthlm. Saknas på bilden gör Ulla-Britt Antman Sthlm, Pie Blume Sthlm, Bengt Eriksson Karlstad, Gunilla Nordenstam Sthlm.Publicerad på www.fib.se 2006-04-28

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.