Utskriven 2021-12-02 09:55:38

Folket i Bilds Blekingeavdelning valde i år att aktionera i Karlskrona.

Av HANS-OLOF ÖBERG

Tidigare hade tillstånd givits av Vänsterpartiet att ett mindre bokbord fick upptällas av avdelningen på den av partiet tingade Klaipedaplatsen. Det gjordes också men på vederbörligt avstånd från Vänsterpartiets tält. FiB-avdelningen påvisade sålunda sin självständighet.

V-partiet hade godkänt, att FiB-avdelningen kunde hålla ett appelltal, vilket också gjordes, med ackuratess, av Ulf Bjerén. Appelltalets innehåll var till allt väsentligt detsamma som i bifogat flygblad.

Trots att regnmolnen hängde tunga över Karlskrona och gav upphov till regn av varierande intensitet, lyckade vi sälja 12 st av Fib nr 4, varav tre st på socialdemokraternas manifestation.

210 ex av bifogat flygblad lyckade vi också sprida, framför allt till deltagarna i socialdemokraternas demonstration.
Vidare såldes en Fallujah-broschyr.

När den socialdemokratiska demonstrationen, (ca. 250 personer), tågade förbi på gågatan kunde deltagarna beundra FiB-avdelningens banderoll med texten "USA ut ur Irak".

Summa summarum en lyckad aktionsdag. Det lönar sig alltid med aktiv försäljning av FiB när vänsterorientarade människor samlas. Med aktiv försäljning menar jag uppmaning att köpa tidningen och full beredskap att motivera varför ett inköp av den är nödvändigt.

Ett annat tips är att, vid liknande manifestationer, begära av arrangörerna att få hålla ett appelltal. På större orter kan ett sådant, på en dag som 1.a Maj, rikta sig till åtskilliga tusen personer. En reklam för föreningen och tidningen som inte är att förakta.

FiB:s 1 maj-flyglad i KarlskronaPublicerad på www.fib.se 2006-05-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.