Utskriven 2022-01-27 10:17:29

Omoraliskt och ohederligt

ABFStockholms seminarieansvarige för Afghanistan, Irak och Palestina — samma ockupation? svarar här på Jesper Svartviks angrepp i Expressen 2007-03-19 

Socialdemokratin inbjuder kända antisemiter lyder titeln till Jesper Svartviks debattartikel i torsdagens Expressen, där han anklagar Gilad Atzmon - en av föreläsarna vid ABFStockholms och FiB/Kulturfronts seminarium om Afghanistan, Irak och Palestina — samma ockupation? - för att var en ”internationellt ökänd antisemit”.
    Argumentationen vilar på s.k. Guilt-by association, där referensobjektet är Hitler. Anklagelsen är på samma gång absurd och tarvlig, eftersom Atzmon själv är jude. I Israel är det idag möjligt att kritisera det sionistiska ledarskiktets politisering av förintelsen, fördöma tortyr av palestinska fångar, föreslå upphävandet av Lagen om återvändande, kritisera sionismen och ta avstånd från dess bärande tankar.
    Fokus för kritiken är den israeliska ockupationen och definitionen av Israel som judisk stat - väsentliga frågor som förut varit otänkbara att ta upp i den offentliga debatten. Att denna diskussion äger rum hos ABFStockholm försöker Svartvik förhindra genom att utmåla kritikern som antisemit.
    Även i Israel möter kritiken motstånd från religiösa fundamentalister och anhängare av neosionismen, som hårdnackat rättfärdigar ockupationen och diskrimineringen av palestinier med allahanda argument om nationens säkerhet. Men motståndarna beskylls inte vara antisemiter. 
    Att anklaga judiska debattörer som är kritiska till staten Israels politik för att vara judehatare är inte bara omoraliskt utan djupt ohederligt och ökar inte förtroendet för Svenska kommittén mot antisemitism, vars ordförande Svartvik är. Däremot visar det med önskvärd tydlighet vems intressen han försvarar!
    Till sist för att undanröja alla tvivel skulle ABF aldrig inbjuda eller tillåta antisemiter att framträda eftersom vi helt tar avstånd från varje form av anti-semitism.

Johan PeanbergPublicerad på www.fib.se 2007-03-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.