Utskriven 2022-01-18 02:49:35

Ät kotletten - för hälsans och solidaritetens skull!

KotletterCecilia Irefalk skriver i polemik med Crister Enander i sin artikel ”Skippa kotletten!”: ”En rättvis, etisk och långsiktigt hållbar konsumtion när det gäller livsmedel, innebär att äta så långt ner i näringskedjan som möjligt.”
    Detta är en villfarelse som ofta förekommer hos vegetarianer och veganer. Den innehåller en mängd felslut:

 1. Dels är människan genetiskt anpassad till fet animalisk föda och det är nuvarande konsumtion av västvärldens överskott av spannmålsprodukter som gör oss sjuka. Vi är helt enkelt inte genetiskt  anpassade till denna föda.
 2. Minskning av djurhållning, till förmån för produkter längre ned i näringskedjan, t.ex. soja, som Irefalk föreslår, leder inte till en långsiktigt hållbar produktion av livsmedel.
      Naturgödseln står idag för mer än 50 % av all gödsel. Om man slutar med djurhållningen, försvinner naturgödseln och ska då ersättas av konstgödsel, som är en ändlig resurs. Utnyttjandet av konstgödsel kommer i ett slag att mer än fördubblas.
      Detta kommer efter hand som konstgödseln tryter, att leda till minskade skördar också av de produkter som Irefalk rekommenderar.
      Att gå den väg som Irefalk föreslår, leder i framtiden till svält av betydligt större omfattning än idag.
 3. Sveriges åkerareal har från toppåret 1927 minskat med mer än 50%. Vi skulle alltså med lätthet kunna producera animalisk mat, som folk blev friska av och samtidigt utföra en solidarisk handling.
      Idag räcker nämligen inte den inhemska livsmedelsproduktionen till för att föda landets befolkning, utan vi har en nettoimport av livsmedel. Ett större utnyttjande av landets areal till djurhållning, skulle förutom den förbättrade hälsan hos befolkningen alltså medföra, att vi inte utnyttjade resurser som behövs för de människor Irefalk vill värna om.
 4. Det finns ytterligare hälsoaspekter på Irefalks förslag.
      Soja innehåller stora mängder omega-6-fett, som är inflammationsdrivande.
  Hjärt- och kärlsjukdomar startar med en inflammation i kärlen. Vi äter idag mer än 20 gånger så mycket omega-6 som omega-3. Vi borde äta ungefär lika mycket av vardera. Omega-3 är inflammationsdämpande.
  Soja är dessutom starkt förknippad med allergier.
      Ökad djurhållning skulle också ge oss möjlighet att ersätta de sjukdomsframkallande margarinerna med smör. Margarinerna är årsbarn med den stora ökningen av hjärt- och kärlsjukdomar.
      Den nuvarande fetmaepidemin och ohälsan, orsakad av den stora konsumtionen av kolhydrater och dåliga vegetabiliska fetter  och profiterad på av  livsmedelsindustri och läkemedelsindustri hotar att knäcka, inte bara människorna, utan också sjukvården.
 5. En lokalt inriktad livsmedelsproduktion, med human djurhållning och där djuren sätts på gräsbete, skulle dels kunna vitalisera landsbygden och dels förbättra folks hälsa, därför att det skulle ge högkvalitativa råvaror.
      Dagens kraftfoderuppfödning av djuren, gör att köttet blir fattigt på omega-3 och rikt på omega-6 och ökar ytterligare vår inflammationsbenägenhet. 
      Det är kanske dags för vänstern att ägna sig också åt sådana frågor?

  Det är ju inte alldeles nödvändigt att man hela tiden släpar efter!

Frank Nilsson

Cecilia Irefalk svarar »

Till hela matdebatten »Publicerad på www.fib.se 2007-03-29

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.