Utskriven 2022-01-27 09:14:28

G U S T A F S S O N S A L F A B E T

Idoga i-bildfolkläsare! Insätt isglassögonen igen!

Inunder infaller infama insatser i inställsamhet, idiosynkrasi, illfundighet.
Inget insmickrande.
Insändaren idkar inte intensivt infallsrik idiomutveckling. Idiotismen idisslas intravenöst.
Illavarslande istidsscenarier intensifieras - instämmer intuitivt.
Inga intermezzon infaller.
Insekters ingenium inser icke intelligensbefriad iris. Intrigen inleds.

Imponerande irriterar ingenjör Iglookott inrikesdepartementet, Island indignerat.
Inrimmen insparkar interglacialtiden inom ikraftvarande
interimsklimat.

Intendent Ibra illa insiktad, internationellt.
Intoleransen intonerar intervjun intimiserande invertsockret.
Ibsens intrigdrama inaktuellt.

Inhonetta illgärningsmän?
Ingjald Illråde, Israels inhumanrikesdepartement - invokera infinitiv idyll i Ingenmansland!

Internationalen in infinitum!

Håkan Gustafsson »

A B C D E F G HPublicerad på www.fib.se 2008-03-25

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.