Utskriven 2022-01-27 09:00:44
Medmänniskor, motborgare! ? mottag mästerverket.

Moderna moderater misstänks mangrant mytomaner. Metamorfosen myt.
Ministären misshandlar mänskligheten, medan mjäkiga motståndare mumlar ?
Mefisto måste medhårs mjukas!? Mjukryggigheten monstruös. Män? Möss? -
Mollusker!

Mrs Margereth må mysa, men mossan mellan minnena musicerar melodram,
minsann. Modige Myrdal måtte merendels medhållas. Måttstocken mäter
Mammonmyternas mångtydighet medan massorna massakreras mentalt,
medvinden mojnar. Moralens moderliv merkantilismens metates.
Meningsriktningen melerad. Mischmasch! ?Miljonärer! Mottag mores!?.
Marseljäsen marterar mysigt medeltidsapologeterna.

Måste man måhända marginalisera Montaigne? Merbemälte Mammon misskänner
människorna. Möjligen mystifierar miljonärskapet massan. Många misstror
multiägandet. Men malisen muteras - makroägandet mikrofieras;
manifesterar materialistisk misär: ?Mamma! Mitt multum! Marxisterna
minskar min miljonmiljö!?

Memento: Moderliga Måddan missleder mångordigt massan, mumsande mörkblå-
marmorerad marmelad med muljerat miljöengagemang.

Människoskygg malträtör mäter människohatets maktlöshet, makar (märk:
momentant) minuskelbruk mot mer MAJUSKEL.


Publicerad på www.fib.se 2009-02-19

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.