Utskriven 2022-01-18 03:26:13

Protestera mot pensionärsmaten!

Skriv på uppropet här

Så här skriver de:
Foto: Urban Andersson /AftonbladetDet är nödvändigt med ett uppror mot den usla pensionärsmaten. Den är en offentlig skandal; den är deprimerande, smaklös och därtill ofta så näringsfattig att den utgör en hälsorisk.

Men detta elände är inte någon dietistfråga blott ty av sparsamhetsskäl serveras maten utan respekt för pensionärernas värde.

I ett samhälle där det inte råder brist på förmögenheter tar man bort den sista glädjen från sina äldre. Detta är mer än skamligt.

När de ledande i ett samhälle upphör att med respekt känna för och skydda sina svaga, sina gamla och sjuka; när dess företrädare i stället börjar definiera de äldre och de arbetsoförmögna i termer av ekonomisk belastning, ett köttberg att behöva dra försorg om, då vittrar samhällets legitimitet.

Så har det varit i Afrika som Asien, i Europa som i Amerika. Detta vet vi alla. Den kristne kan se det i sin Bibel, muslimen i sin Koran. Men man behöver inte vara troende för att veta att när de gemensamma mänskliga värderingarna växlas ned i kontant betalning då blir samhället ont.

Detta är starka ord. Men de behövs. Den politik som nu visar sig i mathållningens eländighet genomförs ju som ett enkelt bondfångartrick. Åtstramningar beordras uppifrån men verkställandet läggs ute på de olika kommunerna. Oavsett om kommunalpolitikerna är moderater eller vänsterpartister eller socialdemokrater får de lika små möjligheter.

Vi måste resa oss. Vi måste tvinga statens representanter att ta sitt ansvar. Detta är ingen åldringsfråga; det är ingen matfråga blott, det gäller människovärdet.Publicerad på www.fib.se 2005-01-21

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.