Utskriven 2020-02-21 19:33:00

En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!

Nedanstående är översättning av Shejk Jawad al-Khalisi AL-Khalisis anförande -(översättning från arabiska av Saleh Oweini med granskning av Johan Peanberg) - som han skulle ha fört fram inför publiken på semiariet Irak, Palestina Afghanistan, samma ocupation? som arrangerades av Folket i Bild/Kulturfront, Broderskapsrörlse och ABF den 18:e mars. Detta anförande lästes även upp på demonstrationen på 4:de årsdagen av Irakkriget den 24:e mars i Uppsala.

Jag såg denna paroll i ett möte för "World social Forum" i Indien och i Brasilien. Jag tänkte att för att förverkliga en ny värld måste vi ha ett nytt humanistiskt tänkande som grund för en ny kultur. Jag tror att det irakiska dilemmat trots alla fasansfulla problem, kan vara en ögonöppnare som bidrar till eftertanke och byggandet av en efterlängtad kultur av annat slag.
    Mina damer och herrar! Jag sänder mina varma hälsningar till alla konferensens deltagare! Jag beklagar att jag inte befinner mig bland Er.
    Jag är tvungen inledningsvis att säga Er att de fyra åren av ockupation som Irak fått utstå har förutom det oerhörda mänskliga lidandet, antal döda och sårade, torterade och tvångsförflyttade miljoner individer har ockupationen också ödelagt Irak både ekonomiskt och socialt. Utöver detta har ockupationsmakterna gjort sitt yttersta för att frånta det irakiska folket dess självrespekt och mänskliga värde.
    Det smärtsamma är att det irakiska folket som länge har stått under envälde och förtryck idag befinner sig i det så kallade "nya Irak" i ett ännu värre tillstånd som kännetecknas av total avsaknad av personlig eller offentlig säkerhet och en total frånvaro av mänskliga rättigheter – det smärtsamma i situationen är att allt detta utförts av högt utvecklade industriella länder som på hemmafronten kallar sig demokratiska och som anser sig vilja arbeta för frihet och fred i världen.
    Det är främst USA och Storbritannien som bär det största ansvaret för det katastrofala och illegala krig som ännu pågår mot Irak och dess folk.
    Nyligen, mer exakt natten mellan den 10:e och 11:e mars har amerikanskt stridsflyg utan någon som helst anledning, bombat ett antal byar i närheten av staden al-Khalis, ett angrepp som ledde till stora förluster i människoliv och terror mot otaliga kvinnor, barn, åldringar och män som bor i området.
    Som förklaring till aggressionen, uppgav de amerikanska soldaterna att byborna blivit varnade att det funnits beväpnade män i området. Att människor bär handvapen för att skydda sig är dessvärre vanligt förekommande i dagens Irak och när inga "terrorister" hittades i området efter bombningen var det enda ockupationsmakten kunde säga: Sorry! Vi misstog oss.
    Så billiga är människoliv i dagens Irak. Sorry!
    Det är ett vanligt förekommande misstag som härrör från det stora misstaget som den illegala ockupationen av Irak utgör. Ett krig som visserligen satte punkt för ett envälde, men till en kostnad av total demontering av den irakiska staten och sekterisering av befolkningen som fört landet till randen av ett inbördeskrig.
    Jag vill i detta anförande visa min stora tacksamhet och uppskattning för ert stöd tillsammans med miljoner frihetsälskande som är emot allt förtryck och kamouflerad kolonialism i världen. Men irakierna är helt oförstående för den tystnad och det ihjältigande, som det officiella världssamfundet visar gentemot Irak och då i synnerhet den Europeiska Unionen, EU, och de olika organisationer som arbetar för de mänskliga rättigheterna i världen.
    Vid det här laget bör det framstå utan minsta tvivel att den grundläggande orsaken för allt elände i dagens Irak är ockupationen och att första steget mot en politisk lösning endast kan inledas med ett klart beslut och en dagordning, som sätter en tydlig tidpunkt för ett totalt bortdragande av ockupationsstyrkorna från landet.
    Irak, en av de första civilisationerna i världen med tron på en Enda Gud sedan profeterna Noah och Abraham har genom tiderna offrat många av sina söner för att bevara sin tro och skydda sina humanistiska värden.
    Jag tror att en humanistisk kultur som tror på mänsklig broderskap och varje människas likavärde förhoppningsvis kommer att födas på nytt i Irak om världens övriga folk visar sitt mänskliga, kulturella och andliga stöd för Iraks folk.
    Till slut vill jag med Er dela min dröm, om det är ännu tillåtet att drömma i denna värld. Om supermaktens plan för att dominera världen har valt Irak som mål för sina vansinnesplaner, så säger mig min stora dröm att vi, tillsammans, kan inleda människans och världens befrielse från Iraks grind – om vi lyckas utgå från vår grundläggande tro på människliga värden som tillgivenhet, rättvisa och respekt för alla världens folk. Jag är övertygad att det är sådan humanistiska värden som kan förläna oss gott samvete och öppna vägen för en djupare och större tro - som ger människan ett större värde än de krassa materialistiska värden som andra vill begränsa livet till.
    Och mina damer och herrar, ockupationen har förlitat sig på orättfärdiga planer på att splittra det irakiska folket, och vårt politiska projekt i "Iraqi National Foundation Congress" utgår från principen om ett enat irakisk folk, ett enat land, rättvisa och jämlikhet inför lagen för medborgarna. Samt ett Irak som är en nation och en del av mänskligheten.
    Ja, jag tror också på det går att bygga en ny och bättre värld. Och ett enat självständigt Irak kan med vår gemensamma ansträngning utgöra en bra början.
    Gud välsigna Er och Tack.Publicerad på www.fib.se 2007-03-27

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.