Utskriven 2021-12-02 11:43:14

G U S T A F S S O N S A L F A B E T

Ergo! Embarkation!

Enkom etymologientusiaster erhåller entré!

Enigmatisk ehuru epigrammatisk etyd erbjuder eoners extraordinära elegi. Evärdliga eddor enar ensamma. Existensens erbarmlighet erfordrar ett expressivt exekverande eftersom eufemismerna eljest envisas.

Epikens era entusiasmerar emellertid epigoner. Ej enbart exegeters ekumeniska eländeskatolicism efterföljer ... Eunucken exemplifierar evangelisk erotisk etik. Ertappas emellertid evident euforisk emellanåt! Entydigt: enstaka enfant-terrible esomoftast exekverande ekivoka excesser? egenkär? - Endast exempellös.

Etiketten erfordrar etanol, enkannerligen. Eutanasi. Eau-vi-dö echaufferar esprin. Epikuréer erfar elyseisk energiinjektion enerverande Engströmsfolkomröstningsmotståndarna. Eldfågel estimerar eldvatten - enkelt eller extatiskt - ekvatoriell eldfängdhet. Eländiga ekonomiska egoister - Elfenbenskustens ecklesiastikminister exploaterar elefantbetsmjölöl. Exkommunicera exporten!

Elaborera enhetsskolan! En extravagant entitet exemplifierande essentiell enkeltimmesgnuggning. Empiriskt erkänd elevation ersätter erbarmlig etereskapism. Engels efterföljare eleverar exoteriskt Europas ensittare. Elegant eldorado, erfar eftervärlden.

Ego eklärerar epilogen. Elogerna erbjuder ekvilibristen, ernående ensamrätt, ett elixir.

Eureka! Exit!

Håkan Gustafsson »

A B C D FPublicerad på www.fib.se 2007-08-14

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.